รัฐฯเตรียมปลูกหน่อพระศรีมหาโพธิ์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และถวายพระราชกุศล ในหลวง ร.9

“สุวพันธ์” รับมอบหน่อพระศรีมหาโพธิ์ จากประเทศศรีลังกา ก่อนวันพรุ่งนี้ (19 ก.พ.) จะอัญเชิญไป ที่วัดวชิรธรรมาราม เพื่อให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ปลูกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายพระราชกุศล ในหลวง ร.9

เมื่อเวลา 06.20 น. วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ห้องรับรองพิเศษ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุติ กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นผู้รับมอบหน่อพระศรีมหาโพธิ์ จากเมืองอนุราธปุระ ประเทศศรีลังกา จากผู้แทนคณะสงฆ์จากประเทศศรีลังกาและรัฐบาลศรีลังกา ได้นำหน่อพระศรีมหาโพธิ์จากเมืองอนุราธปุระ ประเทศศรีลังกา มาส่งมอบให้กับรัฐบาลไทย เพื่อนำไปปลูก ที่วัดวชิรธรรมาราม จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันมาฆบูชา โดยมีนายสุวพันธ์ ตันยุวะรัฐ รัฐมนตรีประจำสำนักนายรัฐมนตรี และภริยา นายกามินีจายาวิกรามาเพเรรา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพุทธศาสนาและการพัฒนาจังหวัด Wayamba สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ภริยา และคณะเข้าร่วมพิธี

ทั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้แทนคณะสงฆ์ไทยโดย พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ พร้อมผู้แทนวัดวชิรธรรมาราม และผู้แทนรัฐบาลไทย ได้เดินทางไปยังเมืองอนุราธปุระ ประเทศศรีลังกา เพื่อร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีอัญเชิญหน่อพระศรีมหาโพธิ์ จากเมืองอนุราธปุระ ประเทศศรีลังกา เพื่อนำมาส่งมอบให้กับรัฐบาลไทย เพื่อนำไปปลูก ที่ วัดวชิรธรรมาราม จ.พระนครศรีอยุธยาในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งตรงกับวันมาฆบูชา เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานในพิธีปลูกหน่อพระศรีมหาโพธิ์ ดังกล่าว