‘สปริงนิวส์โพล’ หนุน คนจัดงานบวชแบบเรียบง่าย ไม่ใช่อวดศักดา

ผลโพลชี้ งานบวชควรคำนึงถึงกาลเทศะ ประโยชน์ส่วนรวม ไม่ใช่อวดรวยอวดศักดา โดยไม่เข้าถึงคำสอนศาสนา

จากเหตุการณ์กลุ่มวัยรุ่นยกพวกทำร้าย ครูและนักเรียน รวมถึงคุกคามลวนลามนักเรียนหญิง ภายในโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ เนื่องจากไม่พอใจที่ทางโรงเรียนประสานขอให้งานบวชงดใช้เสียง เพราะช่วงเวลาดังกล่าวทางโรงเรียนกำลังทำการสอบ GAT/PAT อยู่นั้น

เรื่องนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก หนึ่งในนั้นมีการพูดถึงเรื่องความเหมาะสม เกี่ยวกับประเพณีการบวชนาคในบ้านเรา

Springnews จึงได้เปิดสำรวจความคิดเห็นจากแฟนเพจ เพื่อสอบถามว่า ‘ประเพณีการบวช’ ในความคิดคุณควรเป็นแบบไหน? ครื้นเครง เปิดเพลงเสียงดัง เต้นกระจาย หรือควรเป็นการบวชแบบเรียบง่ายกันแน่?

ผลจากการเปิดโหวต เมื่อวันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2562 พบว่า มีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็น จำนวน 6,100 คน ในจำนวนนี้ 5,500 คน หรือคิดเป็น 91% เห็นว่า การจัดงานบวชควรเป็นแบบเรียบง่าย ส่วนอีก 500 คนหรือคิดเป็น 9% เห็นว่า สามารถจัดงานแบบครื้นเครงได้

นอกจากนี้ยังมีผู้เข้ามาแสดงความเห็นเพิ่มเติม โดยมองว่า ไม่ว่าจะจัดงานบวชแบบ ครื้นเครงหรือเงียบก็ตาม แต่สิ่งที่ควรมีคือ กาลเทศะ และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมด้วยว่า จะมีใครได้รับผลกระทบจากการกระทำหรือไม่

รวมทั้งยังมองว่า การจัดงานบวชในสมัยนี้ บางคนมีความคิดว่าเป็นงานอวดศักดา อวดร่ำอวดรวย ต้องให้สมฐานะ จะจัดงานเล็กๆ ไม่ได้ คือต้องดีกว่าคนอื่น โดยที่ผู้บวชอาจไม่ได้รู้ซึ้งถึงเรื่องคำสอน การบวชแต่อย่างไร