ข่าว

แผ่นดินไหวขนาด 4.8 เขย่า เมียนมา-จีน ไม่มีผลกระทบต่อไทย

เมื่อเวลา 02.37 น. วันที่ 8 มี.ค. เกิดแผ่นดินไหว ขนาด 4.8 ละติจูด 23.73 องศาเหนือ ลองติจูด 99.44 องศาตะวันออก ความลึก 10 กิโลเมตร บริเวณพรมแดนประเทศเมียนมา-จีน ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 369 กิโลเมตร โดยไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย รวมถึงยังไม่มีรายงานความเสียหายที่เกิดขึ้น ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวอย่างใกล้ชิด หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช.ปภ.จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน