ข่าว

สธ.ร่วมโครงการบำบัดฟื้นฟู ดื่มแล้วขับ ถูกจับผิดซ้ำ เทศกาลสงกรานต์

กระทรวงสาธารณสุข ให้โรงพยาบาลในสังกัด ร่วมบำบัดฟื้นฟู ผู้ถูกคุมประพฤติฐานความผิดในขณะขับรถเมาสุราช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 ที่มีความผิดซ้ำจากเมาแล้วขับ

นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยโครงการบำบัดฟื้นฟู ดื่มแล้วขับ ถูกจับผิดซ้ำ เทศกาลสงกรานต์ ซึ่งร่วมกับกรมคุมประพฤติ ในการบำบัดรักษาผู้ถูกส่งคุมความประพฤติฐานความผิดขับรถในขณะเมาสุราตามคำสั่งศาล ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2562 และมีประวัติต้องคดีเมาแล้วขับมาก่อน

โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจะประเมินพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามแบบคัดกรองของกระทรวงสาธารณสุข หากอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง และผู้ถูกคุมประพฤติสมัครใจ จะถูกส่งตัวเข้ารับการบำบัดรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน เพื่อให้รับการบำบัดอย่างเหมาะสม

สำหรับในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ส่งต่อที่โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลเลิดสิน และโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี ในกรณีผู้มีอาการทางจิตรุนแรงจะส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลเฉพาะทางสังกัดกรมสุขภาพจิต

หากเป็นผู้ติดสุราระดับติดหนัก จะส่งรักษาที่สถาบันสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี และ โรงพยาบาลธัญรักษ์ภูมิภาค เพื่อช่วยคืนคนดีสู่สังคม ลดความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับซ้ำ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ