ข่าว

สงกรานต์ 4 วัน ยอดเสียชีวิต 237 ราย บาดเจ็บ 2,322 คน

ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุตั้งแต่วันที่ 11-14 เมษายน พบมีผู้เสียชีวิต 237 ราย ผู้บาดเจ็บ 2,322 คน

พลตำรวจโทดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะประธานแถลงข่าว สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 14 เมษายน ซึ่งเป็นวันที่ 4 ของการรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจร” มีการเกิดอุบัติเหตุ 567 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 59 ราย ผู้บาดเจ็บ 598 คน สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคื่อ ดื่มแล้วขับ 42.86% ขับรถเร็ว 25.40% ส่วนยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดยังคง เป็นรถจักรยานยนต์ จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ เชียงราย 21 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด คือ ฉะเชิงเทรา 4 ราย

สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสม 4 วันตั้งแต่วันที่ 11-14 เมษายน 2562 เกิดอุบัติเหตุ 2,232 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 237 ราย ผู้บาดเจ็บ 2,322 คน จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตหรือตายเป็นศูนย์มี 12 จังหวัด จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด คือนครศรีธรรมราช 81 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด นครราชสีมา และอุดรธานี 11 ราย และจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด คือ นครศรีธรรมราช 82 คน

พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ เปิดเผยด้วยว่าตลอด 4 วันที่ผ่านมาสถิติเป็นที่น่าพอใจในทุกด้าน ทั้งสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตที่ลดลงกว่าปีที่แล้ว ซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้บูรณาการกันอย่างเข้มข้น และวันนี้เป็นวันที่ประชาชนบางส่วนทยอยเดินกลับ เจ้าหน้าที่จะยังคงมาตรการอย่างเข้มข้นในการบังคับใช้กฎหมาย และการตั้งจุดตรวจจุดสกัดปริมาณแอลกอฮอล์ เมาแล้วขับ

ขณะเดียวกันมีการอำนวยความสะดวกการจราจนเปิดช่องทางพิเศษช่วงถนนมิตรภาพ เตรียมชุดเคลื่อนที่เร็วเพื่อช่วยเหลือให้ทันเหตุการณ์ และเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร ที่เข้ามาดูแลตามจุดเสี่ยงอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จึงขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อมเช็คสภาพรถ พักผ่อนให้เพียงพอ และควรหยุดพักรถทุก 1-2 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง