ข่าว

เชิญคนโทน้ำอภิเษกประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์

พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา ประกอบพิธี เชิญคนโทน้ำอภิเษกลงจากศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยมายังวัดสุทัศนฯเพื่อประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมาย ให้รับผิดชอบ การจัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เชิญคนโทน้ำ อภิเษกมาเก็บรักษาไว้ที่ห้องดอกแก้วศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย และวันนี้ ได้เชิญคนโทน้ำอภิเษก มายังวัดสุทัศนเทพวนาราม เพื่อประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์

โดยเวลา 06:30 น เป็นการเชิญคนโทน้ำอภิเษกลงจากศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยทางบันไดหน้ามุก และนำไปวางเรียงบนรถเชิญน้ำอภิเษก ซึ่งตั้งอยู่บนถนนอัษฎางค์กระทรวงมหาดไทยเวลา

เวลา 07.00 น. พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้น พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นำคณะผู้บริหารระดับสูง ของกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เคลื่อนขบวนจากกระทรวงมหาดไทย ไปตามถนนอัษฎางค์ เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนบำรุงเมือง ตรงไปยังวัดสุทัศน์เทพวนาราม เพื่อเชิญคนโทน้ำอภิเษกเข้าไปในพระวิหารหลวง วัดสุทัศน์เทพวนาราม และเคลื่อนขบวนกลับกระทรวงมหาดไทยเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีในช่วงเช้า

สำหรับเส้นทางการเดินริ้วขบวน จากกระทรวงมหาดไทยไปยังวัดสุทัศนเทพวราราม มีระยะทาง 740 เมตร โดยมีรูปแบบขบวนประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทยข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน 86 ท่าน รถเชิญคนโทน้ำอภิเษก ผู้เชิญคนโทน้ำ จำนวน 86 คน ข้าราชการผู้ร่วมพิธี จำนวน 104 คน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเชิญธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 68 นาย วงดุริยางค์กองทัพบก จำนวน 50 นาย พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุมวง 2 นาย รวมจำนวนแถว 50 สองแถว รวมผู้ร่วมริ้วขบวนประมาณ 500 คนความยาว ของขบวนประมาณ 92 เมตร

และในช่วงเย็น ของวันที่ 18 เมษายน 2562 จะเป็นการประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ พระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวนารามโดยมี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ และ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยฤกษ์เวลา 17.49 น