ข่าว ข่าวภาคตะวันออก ข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข่าวภาคใต้

ประชาชนแสดงความจงรักภักดีร่วมจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ

เหล่าประชาชนในพื้นที่จังหวัดต่างๆได้ร่วมใจกันจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ ในหลวง รัชกาลที่ 10

ที่จังหวัดนครราชสีมา หมอเพลงโคราช ได้นำเพลงที่ครูเพลงแต่งขึ้น ถวายในหลวงรัชกาลที่ 10 มาขับร้อง เพื่อสรรเสริญพระบารมี ในโอกาสที่พระองค์ทรงขึ้นครองราชย์ ปี 2562 เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติฯ ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

หมอเพลง ทุกคนร่วมใจกันแต่งชุดไทย ใส่เสื้อสีเหลือง พร้อมน้อมนำแนวพระราชดำริ ในการเป็นจิตอาสา ทำความดี ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งหมอเพลงโคราช ทุกคนได้ติดตามการถ่ายทอดสด รู้สึกดีใจเพราะเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่หาดูยากมาก โดยเฉพาะได้ฟังพระปฐมบรมราชโองการ รัชกาลที่ 10 ที่จะ ต่อยอดการครองแผ่นดินโดยธรรม ตามรอยในหลวงรัชกาลที่ 9 ยิ่งสร้างความปลื้มปีตีเป็นอย่างมาก

ส่วนที่ร้านก๋วยเตี๋ยวป้าแดง ที่ ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี มีนางสุวรรณ สุกใส อายุ 70 ปี เป็นเจ้าของร้าน ซึ่งขายก๋วยเตี๋ยวหมู ก๋วยเตี๋ยวเป็ดมานานกว่า 20 ปี โดยมีการจัดเตรียมก๋วยเตี๋ยวทั้งหมด 18 กิโลกรัม และเนื้อหมูประมาณ 7 กิโลกรัม ทำก๋วยเตี๋ยวให้ชาวบ้านในพื้นที่ซอย 12 และพื้นที่ใกล้เคียงให้รับประทานฟรี หากใครสนใจจะนำใส่ถุงไปฝากญาติพี่น้องในบ้านก็ทำให้ บางคนเอาไปถึง 5 ถุงก็มี นอกจากนี้ยังมีน้ำโอเลี้ยงให้ดื่มฟรีอีกด้วย สร้างความสนใจให้กับชาวบ้านบริเวณดังกล่าว ต่างทยอยมาเข้าแถวรอรับก๋วยเตี๋ยวไปรับประทานกันเป็นจำนวนมาก

 

ที่ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการและประชาชน กว่า 1,000 คน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายคำสัตย์ปฏิญาณ “น้อมถวายความภักดี น้อมพลีด้วยจิตอาสา”

ก่อนจะมีการแปลอักษร เลขสิบไทย ตามด้วยแปลอักษรคำว่า “ทรงพระเจริญ” ซึ่งแสดงถึงความจงรักภักดี ต่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 10

ขณะที่ในพิธี นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้กล่าวนำปฏิญาณตน ประกาศตนสู่การเป็นต้นแบบด้านการรู้ รัก สามัคคีของจังหวัดเพชรบุรี ความว่า “จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี มีความซื่อสัตย์สุจริต เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท จะมุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติ สร้างสรรค์คุณประโยชน์ของแผ่นดิน ดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนาตามแนวทางพระบรมราโชบายตลอดไป”