ข่าว

ลุ้น “น้ำมันกัญชา” สูตร อ.เดชา เป็นตำรับยาที่ 17

กรมแพทย์แผนไทยฯ เผย เตรียมพิจารณา “น้ำมันกัญชา” สูตร อ.เดชา เข้าข่ายภูมิปัญญาดั้งเดิมหรือไม่ 16 พ.ค.นี้ ลุ้นเป็นตำรับยาที่ 17 ใช้สั่งจ่ายได้

นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวถึงการพิจารณาน้ำมันกัญชาสูตร นายเดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ จ.สุพรรณบุรี ซึ่งอยู่ระหว่างการร่วมวิจัยกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะเข้าข่ายเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมหรือไม่ ว่า ปัจจุบันมีตำรับยาที่มีกัญชาผสม จำนวน 16 ตำรับ ที่กฎหมายอนุญาตให้ใช้ได้ ส่วนการจะมีตำรับอื่นๆ เพิ่มเติมขึ้นมาเป็นตำรับที่ 17 18 นั้น ก็ต้องมาตรวจสอบและพิสูจน์ว่า เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมหรือไม่ มีสูตรการปรุงยาอย่างไร ผลิตอย่างไร ได้มาซึ่งตำรับอย่างไร เข้าตามภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและพื้นบ้านหรือไม่ ซึ่งจะมีคณะกรรมการพิจารณาว่า เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมหรือไม่ ในวันที่ 16 พ.ค. นี้

ทั้งนี้ หากน้ำมันกัญชาสูตรของนายเดชา เข้าข่ายเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิม ก็จะไม่ต้องไปวิจัยในระดับหลอดทดลอง และสัตว์ทดลอง เพียงแต่ต้องมีการทดสอบเรื่องของความปลอดภัย ว่า ไมามีรโลหะหนัก ไม่มีสารปนเปื้อน อย่างไรก็ตาม เท่าที่ตรวจสอบข้อมูลขณะนี้ ทราบว่า โครงการวิจัยน้ำมันกัญชาของนายเดชา ซึ่งทำร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมี ผศ.ภญ.รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ตอนนี้ได้เสนอคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในคนแล้ว โดยเบื้องต้นคณะกรรมการฯ ได้ขอให้รวบรวมข้อมูลการศึกษาย้อนหลังที่นายเดชาเก็บเคสไว้ว่าเป็นอย่างไร ถึงจะให้วิจัยเดินหน้าต่อได้

ประกาศแล้วรุ่นแรก 175 คน ใช้กัญชารักษาได้

ขณะที่ กรมการแพทย์ ได้ประกาศรายชื่อแพทย์และเภสัชกร ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร การใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์รุ่นที่ 1 จำนวน 175 ราย จากที่เข้าอบรมครบทั้ง 2 วัน จำนวน 192 ราย โดยผู้ผ่านการอบรมมีทั้งแพทย์และเภสัชกรจากโรงพยาบาลรัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลกลุ่มโรงเรียนแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด รวมไปถึงโรงพยาบาลเอกชน และคลินิกเอกชน ซึ่ง ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) รับรอง จึงจะสามารถส่งรายชื่อไปยังสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นแพทย์ ที่สั่งจ่าย และเภสัชกรที่จ่าย สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ได้ตามกฎหมาย โดยมี เมื่อ นายเดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ จ.สุพรรณบุรี เป็นหมอพื้นบ้านเพียงคนเดียวที่เข้ารับการอบรม และก็สอบผ่านได้ ซึ่งก็จะส่งรายชื่อให้ อย.ขึ้นทะเบียนเป้นผู้ใช้กัญชาเช่นกัน