ข่าว

ปธ. สหพันธ์ขนส่งทางบกจวก พ.ร.บ. จราจรใหม่เอาเปรียบ ปชช.

ประธานสหพันธ์ขนส่งทางบก จวก พรบ.จราจรฉบับใหม่ ระบุเปรียบเทียบปรับ 1 เท่าเพิ่มเป็น 5 เท่า เอาเปรียบประชาชน

นายอภิชาติ ไพรรุ่งเรือง ประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย ระบุ พรบ. จราจรฉบับใหม่ ที่มีการเปรียบเทียบปรับจาก 1 เท่า เพิ่มเป็น 5 เท่า ถือเป็นการเอาเปรียบและรุนแรงกับผู้ประกอบการและประชาชนผู้ใช้รถบนท้องถนน เพราะหากใครได้รับใบสั่งแล้วจะต้องไปรายงานตัวภายใน 15 วันแต่ถ้าภายใน 30 วันไม่ไปจ่ายค่าปรับก็จะถูกปรับเป็น 5 เท่า ซึ่งเป็นบทลดลงโทษที่รุนแรงในภาวะเศรษฐกิจที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน โดยเรียกร้องให้พี่น้องประชาชนอย่ายอม มิฉะนั้นจะได้เดือดร้อนกับ พรบ. จราจรตัวใหม่นี้อย่างแน่นอน

ด้านนายแพทย์วิทยา ชาติบัญชาชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือขององค์การอนามัยโลกด้านการป้องกันอุบัติเหตุ ระบุว่า แม้สาระสำคัญของ พรบ.จราจรฉบับใหม่ จะดีมากๆ แต่กระทบกับสังคม ผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากเช่นเดียวกัน ฉะนั้นการทำความเข้าใจ สร้างความรับรู้ ก่อนประกาศใช้ เป็นขั้นตอนสำคัญ จะเป็นอีกบทเรียนหนึ่งเหมือนที่เคยเกิดแล้วเกิดอีก หรือไม่ ที่เมื่อประกาศใช้ กฎหมายแล้ว มีผู้คัดค้าน จนต้องถอย