ข่าว

เตือนเกษตรกรงดปลูกพืช เก็บน้ำ รับฝนทิ้งช่วง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตือนเกษตรกร ชะลอการปลูกพืช และกักเก็บน้ำในแหล่งน้ำของตัวเอง รองรับฝนทิ้งช่วง ระหว่างเดือนสิงหาคม ถึง กันยายน หลังแนวโน้มปริมาณน้ำฝน น้อยกว่าปกติ 5-10%

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบุว่า จากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา และสถาบันสารสารสนเทศทรัพยากรน้ำ พบว่า ในช่วงฤดูฝนนี้ จะมีปริมาณน้ำฝนน้อยกว่าค่าปกติ 5-10% และจะเกิดภาวะฝนตกน้อยตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึง กันยายน ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำต่าง ๆ น้อยตามไปด้วย

จึงขอให้เกษตรกรกักเก็บน้ำไว้ใช้ในแหล่งน้ำของตัวเอง ป้องกันความเสียหายจากปัญหาขาดแคลนน้ำ สำหรับเกษตรกรที่ยังไม่ได้ทำการเพาะปลูกในช่วงนี้ขอให้ชะลอการปลูกออกไปก่อน จนกว่าจะเข้าสู่สถานการณ์กระจายตัวของฝนปกติ

สำหรับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง ปัจจุบัน มีปริมาณน้ำรวมกัน 37,018 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 49% ของความจุรวม มีปริมาณน้ำใช้การได้ราว 13,000 ล้านลูกบาศก์เมตร

ส่วนเขื่อนหลัก 4 เขื่อนของลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีปริมาณน้ำรวม 8,596 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 35% ของความจุ มีปริมาณน้ำใช้การได้ 1,900 ล้านลูกบาศก์เมตร

ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยมีปริมาณฝนน้อยในระยะนี้ ร้อยละ 30 ทั่วประเทศ โดยด้านตะวันตกของภาคเหนือ ภาคกลางตอนบน ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนล่าง มีการกระจายของฝนมากกว่าบริเวณอื่นๆ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีเมฆเป็นบางส่วน สำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร