ข่าว

แพทย์เตือน พยาธิตืดหมู ฝังตัวได้หลายอวัยวะ ให้ยึดหลัก “สุก ร้อน สะอาด”

แพทย์แนะนำวิธีป้องกัน “พยาธิตืดหมู” เข้าสู่ร่างกาย โดยให้ยึดหลัก “สุก ร้อน สะอาด” ทำความสะอาดอาหาร และปรุงสุกก่อนกินทุกครั้ง

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีหญิงสาวรายหนึ่งมีซีสต์พยาธิตืดหมูฝังอยู่ในลิ้น คาดว่าติดมาจากการรับประทานผักสดว่า พยาธิตัวตืดพบได้ในสัตว์ อาทิ หมู โค กระบือ รวมทั้งมนุษย์ สิ่งแวดล้อม

โดยกรณีที่เข้าสู่ร่างกายมนุษย์นั้น ส่วนใหญ่เกิดจากการรับประทานไข่พยาธิเข้าไป ซึ่งมีอยู่ 2 ลักษณะคือ 1. เข้าไปอยู่ในลำไส้ ส่วนนี้สามารถกินยาถ่ายพยาธิออกมาได้ และ 2.เข้าไปฝังอยู่ในอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น สมอง กล้ามเนื้อ หรือฝังอยู่ที่ลิ้นตามที่เป็นข่าว

ส่วนการเกิดโรคนั้น ขึ้นอยู่กับ ว่า พยาธิตืดหมูเข้าไปฝังอยู่ที่อวัยวะใด หากไปฝังที่สมองก็อาจจะทำให้เกิดอาการชัก เคลื่อนไหวผิดปกติ หากฝังที่กล้ามเนื้อ ก็อาจจะทำให้เกิดการอักเสบ บวมแดง เป็นต้น กรณีที่ฝังตามอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายต้องพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย และให้ยาฆ่าพยาธิ ซึ่งปัจจุบันมีประสิทธิภาพมาก

พยาธิตืดหมูฝังในสมอง ชักอันตราย ให้ยึดหลักสุกร้อนสะอาด

นพ.สุวรรณชัย กล่าวต่อว่า พยาธิตืดหมู มีลักษณะเป็นเส้นแบน ๆ ข้างในเต็มไปด้วยไข่พยาธิ หากตัวมันแตก ไข่พยาธิก็จะออกมา และมีลักษณะเป็นถุงซีสต์ ข้างในเป็นตัวอ่อน จะอยู่ทั้งในธรรมชาติ ผัก ผลไม้ ดังนั้นคนเราจึงมีโอกาสติดพยาธิตืดหมูได้เสมอ โดยสิ่งสำคัญคือ เลือกซื้อเนื้อสัตว์ชนิดต่าง ๆ ผัก ผลไม้จากแหล่งที่น่าเชื่อถือ โดยเนื้อสัตว์จะต้องทำความสะอาด ปรุงให้สุกก่อนรับประทาน ส่วนผัก ผลไม้ ต้องล้างให้สะอาด เพราะบางชนิดต้องรับประทานสด ๆ นอกจากนี้ยังต้องหมั่นล้างมือบ่อย ๆ และยึดหลัก “สุก ร้อน สะอาด” เช่นเดียวกับผู้ประกอบการ ร้านค้าต่าง ๆ ก็ต้องยึดหลักการตรงนี้ด้วย