ข่าว

สทนช. ปรับแผน เตรียมลดระบายน้ำ 4 เขื่อนหลัก ลุ่มเจ้าพระยา 300 ล้านลบ.ม.

ภาครัฐ เตรียมลดแผนการระบายน้ำในเขื่อนหลัก ลุ่มเจ้าพระยา 4 เขื่อน 300 ล้านลูกบาศก์เมตร สำรองน้ำให้ถึงช่วงฤดูฝนปีหน้า พร้อมกำหนดมาตรการเยียวยาพื้นที่ปลูกข้าวท้ายน้ำ ที่คาดว่า จะเสียหายสิ้นเชิง

นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ สทนช. เปิดเผยว่า จากการประชุมด่วนร่วมกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง เพื่อหาข้อสรุปร่วมกันในการสร้างสมดุลน้ำใน 4 เขื่อนหลัก คือ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน

โดยเห็นว่า จำเป็นต้องลดแผนการระบายน้ำตลอดฤดูฝนที่เหลือนี้มากกว่า 300 ล้านลูกบาศก์เมตร หลังคาดการณ์ว่า ในช่วงครึ่งหลังของฤดูฝน ในเดือนสิงหาคม ถึง ตุลาคม ปริมาณฝนจะมีค่าใกล้เคียงกับค่าปกติ แต่ยังคงมีบางพื้นที่ที่มีปริมาณฝนตกน้อยกว่าปกติ โดยเฉพาะภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลางตอนบน ซึ่งกระทบกับปริมาณน้ำต้นทุนใน 4 เขื่อนหลักลุ่มเจ้าพระยา

ซึ่งช่วงที่ผ่านมาได้จัดสรรน้ำมากกว่าแผนในช่วงเวลาเดียวกัน แต่ในช่วงเวลาฤดูฝนที่เหลือยังคงมีความต้องการน้ำสุทธิจาก 4 เขื่อนหลัก รวม 2,066 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีความจำเป็นต้องสำรองน้ำไว้ใช้อย่างน้อยเพื่อการอุปโภค–บริโภค และรักษาระบบนิเวศตลอดฤดูแล้งที่จะถึง และช่วงต้นฤดูฝนปีถัดไปอีกไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านลูกบาศก์เมตร

ซึ่งนอกจากจะต้องลดแผนการระบายน้ำแล้ว ยังต้องวางแผนการปลูกพืชในฤดูแล้งถัดมาให้ชัดเจน หากไม่มีฝนตกมาในปริมาณมาก หรือ ไม่มีพายุเข้าในช่วงเดือนสิงหาคม ถึง กันยายน ตามที่คาดการณ์ ในฤดูแล้งหน้าที่อาจจะไม่มีน้ำเพียงพอสำหรับการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 2562/63

โดยมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งทำการสำรวจพื้นที่ได้รับผลกระทบจากการลดการระบายน้ำ และกำหนดมาตรการเยียวยาพื้นที่ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกข้าวด้านท้ายน้ำ ที่คาดว่าจะเสียหายสิ้นเชิง พื้นที่เลี้ยงปลาในกระชัง