ไฟป่าพรุควนเคร็งน่าห่วง ประกาศเขตภัยพิบัติไฟป่าและหมอกควัน คุมสถานการณ์

01 ส.ค. 2562 เวลา 7:22 น.

สถานการณ์ไฟป่าพรุควนเคร็ง จ.นครศรีธรรมราช ยังน่าเป็นห่วง รมช. มหาดไทยลงพื้นที่ ประกาศ 2 อำเภอ เป็นพื้นที่ประบภัยพิบัติหมอกควันและไฟป่า เร่งคุมสถานการณ์ หลังปีนี้เกิดแล้ว 87 ครั้ง

(1 ส.ค.62) ที่นครศรีธรรมราช สถานการณ์ไฟป่าพรุควนเคร็งในอำเภอเชียรใหญ่ และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ยังคงน่าเป็นห่วงทั้งจากแนวไฟและสถานการณ์หมอกควันที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อสุขภาพ ล่าสุดช่วงเช้าที่ผ่านมานายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เข้าติดตามสถานการณ์

โดยมีนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ชี้แจงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยพบว่ามีปี 2562 มีไฟป่าเกิดขึ้นแล้วในป่าพรุควนเคร็งถึง 87 ครั้งมีความเสียหายรวมประมาณ 5 พันไร่ ขณะที่ป่าพรุควนเคร็งเป็นป่าชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับโลก โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการนำเสนอเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำสำคัญของโลก โดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช ส่วนสถานการณ์ล่าสุดนั้นยังต้องระดมทุกฝ่ายเข้าควบคุม และในนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้ศูนย์อำนวยการใหญ่ 904 (ศอญ.904) จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน ในพื้นที่เพื่อแจกจ่ายเสบียงให้กับผู้ปฏิบัติงานและจิตอาสา

สถานการณ์ไฟป่าพรุควนเคร็ง จ.นครศรีธรรมราช ยังน่าเป็นห่วง รมช. มหาดไทยลงพื้นที่ ประกาศ 2 อำเภอ เป็นพื้นที่ประบภัยพิบัติหมอกควันและไฟป่า เร่งคุมสถานการณ์ หลังปีนี้เกิดแล้ว 87 ครั้ง

 

ขณะที่อธิบดีกรมลประทานได้สั่งการให้ ศูนย์สนับสนุนเครื่องจักรกลที่ 7ระดมกำลังเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เข้าพื้นที่เพื่อสูบน้ำควบคุมแนวไฟป่า โดยให้ฝ่ายอุทยานยานกำหนดพื้นที่การดันน้ำ หลังจากนั้นจะสามารถปฏิบัติการได้ทันที เช่นเดียวกันกรมการป้อเงกันและบรรเทาสาธารณภัยที่นำอุปกรณ์ควบคุมไฟป่าสมรรถนะสูงเข้าสนับสนุน

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่าขณะนี้นครศรีธรรมราช ได้ประกาศให้พื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติและอำเภอเชียรใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่ประบภัยพิบัติจากหมอกควันและสถานการณ์ไฟป่า ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ทุกหน่วยงานเข้าทำการบูรณาการพื้นที่ระดมสรรพกำลังเข้าให้การช่วยเหลือได้เต็มที่ โดยภารกิจสำคัญในขณะนี้คือการควบคุมสถานการณ์ให้ได้