รพ.กมลาไสย รับยาขาด เหตุติดหนี้ สธ.จังหวัดอายัดเอกสารสอบนานนับปี

01 ส.ค. 2562 เวลา 9:30 น.

รักษาการผอ.โรงพยาบาลกมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ยอมรับยารักษาโรคเรื้อรังให้ผู้ป่วยขาด แจงสั่งซื้อไม่ได้ เพราะติดหนี้ 30 ล้าน เอกสารสั่งซื้อยาถูกสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอายัด ดองสอบนานนับปี

จากกรณีมีตัวแทนชาวบ้าน ซึ่งมีทั้งผู้ป่วย และผู้พิการใน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ กว่า 100 คน รวมตัวกันนำรายชื่อที่ชาวบ้านร่วมกันลงชื่อยื่นหนังสือ เพื่อขอให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเร่งดำเนินการย้ายนายแพทย์ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ ออกนอกพื้นที่ โดยชาวบ้านอ้างว่านายแพทย์สาธารณสุขไม่ให้สั่งซื้อยา จนทำให้โรงพยาบาลไม่มียาให้กับผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดัน และโรคไต ส่งผลให้ประชาชนผู้ที่เข้ารับการรักษาตัวบางรายไม่ได้รับยาไปรักษาทำให้อาการป่วยทรุดลงกว่าเดิมนั้น

ความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 นายแพทย์วรวิทย์ เจริญพร ผอ.โรงพยาบาลยางตลาด รักษาการผอ.โรงพยาบาลกมลาไสย กล่าวว่า ยอมรับว่าทางโรงพยาบาลกมลาไสยมีปัญหาติดขัดในการจ่ายยาและจำนวนยาไม่เพียงพอสำหรับผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาจริง โดยเฉพาะยาที่ใช้รักษาโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน ความดัน และโรคไต แต่ขาดเป็นช่วง ๆ ไม่ได้ขาดหรือหมดโรงพยาบาล ซึ่งผู้ป่วยก็ได้รับยาไปรับประทานเหมือนเดิมอย่างสม่ำเสมอ เพียงแต่จะได้รับจำนวนน้อยลง มีความล่าช้าบ้าง และต้องเดินทางมาที่โรงพยาบาลถี่ขึ้น เพราะโรงพยาบาลไม่สามารถสั่งซื้อยาจากบริษัทได้ ต้องแก้ไขปัญหา โดยการไปยืมยาจากโรงพยาบาลใกล้เคียงมาให้ผู้ป่วย

รักษาการผอ.โรงพยาบาลกมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ยอมรับยารักษาโรคเรื้อรังให้ผู้ป่วยขาด แจงสั่งซื้อไม่ได้ เพราะติดหนี้ 30 ล้าน เอกสารสั่งซื้อยาถูกสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอายัด ดองสอบนานนับปี

นายแพทย์วรวิทย์ กล่าวอีกว่า สำหรับปัญหาการสั่งซื้อยาของโรงพยาบาลมีมานานแล้ว เนื่องจากที่ผ่านมามีการตรวจพบความผิดปกติเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง และเอกสารต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อยา ทำให้สำนักงานสาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์นำเอกสารจำนวนกว่า 100 เล่ม ไปตรวจสอบและอายัดเอกสารทั้งหมดไว้ก่อนที่ตนเข้ามารับตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการ เมื่อช่วงปลายปี 2561 หรือผ่านมาประมาณกว่า 1 ปีแล้ว แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่มีความชัดเจน หรือความคืบหน้าในดำเนินการตรวจสอบว่าเอกสารมีความผิดปกติ หรือขั้นตอนถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ ผิดถูกและจะให้แก้ไขอย่างไร ซึ่งไม่มีความชัดเจนจะดำเนินการไปในทิศทางใด

ทำให้เรื่องดังกล่าวส่งผลให้ทางโรงพยาบาลไม่สามารถสั่งซื้อยากับบริษัทได้ เนื่องโรงพยาบาลยังติดหนี้ค้างซื้อขายคู่สัญญากับบริษัทยาอยู่ประมาณ 30 ล้านบาท และเอกสารในการชำละหนี้ รวมทั้งเอกสารในการจัดซื้อ และเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดถูกจัดเก็บและอายัดไว้ที่สำนักงานสาธารณสุข จึงไม่สามารถนำเงินไปชำระหนี้เก่าและสั่งซื้อยาใหม่ได้ ทั้งที่ขณะนี้ทางโรงพยาบาลก็มีเงินงบประมาณพร้อมที่จะชำระหนี้เก่าและสั่งซื้อยาใหม่ได้ อย่างไรก็ตามสำหรับการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นทางโรงพยาบาลกมลไสยจะต้องขอความอนุเคราะห์ยืมยาจากโรงพยาบาลใกล้เคียง ทั้งโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โรงพยาบาลสมเด็จ และโรงพยาบาลยางตลาด เพื่อนำมาให้ผู้ป่วยใช้รับประทานไปก่อนระหว่างรอความชัดเจนในการตรวจสอบเอกสารและจนกว่าจะสามารถสั่งซื้อยาจากบริษัทตามปกติได้

รักษาการผอ.โรงพยาบาลกมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ยอมรับยารักษาโรคเรื้อรังให้ผู้ป่วยขาด แจงสั่งซื้อไม่ได้ เพราะติดหนี้ 30 ล้าน เอกสารสั่งซื้อยาถูกสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอายัด ดองสอบนานนับปี

ด้านนายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า หลังจากศูนย์ดำรงธรรมได้รับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน ทางนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ ก็ได้สั่งการให้เร่งตรวจสอบและเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหา โดยทางจังหวัดจะเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้ามาชี้แจง และหาแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะปัญหาการสั่งซื้อยาและจำนวนยาไม่เพียงพอกับผู้ป่วย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนต่อไป

อย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวได้เข้าไปติดต่อสอบถามถึงเรื่องความคืบหน้าในการตั้งคณะกรรมการและการตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อยาของโรงพยาบาลกมลาไสยที่สำนักงานสาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์อายัดมา กับนายแพทย์ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งพบเพียงเจ้าหน้าอยู่หน้าห้อง โดยเจ้าหน้าที่แจ้งว่านายแพทย์สาธารสุขไปประชุมเรื่องขยะมูลฝอยที่ห้องประชุมสำนักงานท้องถิ่น จ.กาฬสินธุ์ ศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ ชั้น 1 ผู้สื่อข่าวจึงได้เดินทางไปยังสถานที่ดังกล่าว เพื่อสอบถามความคืบหน้า แต่ปรากฏว่าหลังเสร็จการประชุมกลับไม่พบตัวนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เนื่องจากพยามหลบเลี่ยงการให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวจากหลายสำนักที่เฝ้ารออยู่หน้าห้อง จากนั้นผู้สื่อข่าวได้พยายามโทรศัพท์ไปสอบถามกับนายแพทย์สาธารสุขอีกหลายครั้ง แต่ก็ไม่รับโทรศัพท์