ตร. เตือน "รับน้องโหด" รับโทษคดีอาญา

25 ส.ค. 2562 เวลา 7:59 น.

รองโฆษก สตช. เตือนการกระทำรุนแรงของรุ่นพี่โดยอ้างว่าเป็นประเพณีการรับน้อง หากผู้ที่ถูกกระทำโดยทำร้ายร่างกาย สามารถแจ้งความดำเนินคดีอาญาได้

พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยความคืบหน้ากรณี เหตุรุ่นพี่ทำร้ายรุ่นน้องโดยใช้วิธีทารุณ วันละ3 ชั่วโมง เป็นเวลา 2 เดือน เพื่อเป็นการรับน้องใหม่ของสถาบัน และอ้างว่าเป็นประเพณี ซึ่งทำให้รุ่นน้องทนไม่ไหวลาออกยกห้อง ว่า จากเหตุการณ์กรณีดังกล่าวนั้นในเรื่องการรับน้องของสถาบันต่างๆ ซึ่งมักจะเรียกว่าเป็นประเพณีหรือธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบต่อกันมา อย่างไรก็ตามหากมีการทำร้ายร่างกายและเกิดการบาดเจ็บ หรือแม้กระทั่งการสูญเสียถึงชีวิตซึ่งที่ผ่านมาก็มีเหตุการณ์ที่เป็นอุทาหรณ์มาแล้ว โดยผู้ที่กระทำนั้นอาจจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ หรือ บาดเจ็บสาหัส เป็นต้น รวมทั้งผู้เสียหายเองก็มีสิทธิ์ที่จะดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดได้ตามขั้นตอนของกฎหมาย รวมทั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นก็สามารถใช้สิทธิเรียกร้องในทางแพ่งอีกส่วนหนึ่งด้วยเช่นกัน

รองโฆษก สตช. เปิดเผยต่อว่า ในการจัดกิจกรรมลักษณะนี้ ควรมีการสอบถามและเน้นความสมัครใจของผู้ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมไม่ใช้วิธีการบังคับ อีกทั้งในเรื่องของการดำเนินคดีนั้นเมื่อผู้เสียหายร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนแล้ว ก็จะทำการรวบรวมพยานหลักฐานสอบปากคำพยาน ส่งตัวผู้บาดเจ็บไปพบแพทย์เพื่อนำผลการตรวจมาประกอบคดี และ ดำเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมโดยจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

ทั้งนี้ขอฝากเตือนไปยังรุ่นพี่ของสถาบันต่างๆ หากจะจัดกิจกรรม การรับน้องตามประเพณีหรืธรรมเนียมปฏิบัติของสถาบัน ควรจัดกิจกรรมที่เป็นไปในแนวสร้างสรรค์ เน้นถึงความรักความสามัคคีของหมู่คณะที่มีต่อสถาบัน ไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตร่างกาย จิตใจ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม และควรปรึกษาครูฝ่ายปกครองหรืออาจารย์ที่รับผิดชอบ เพื่อช่วยกำกับดูแลถึงความเหมาะสมความปลอดภัยของผู้ร่วมกิจกรรม หากทำไปโดยพละการไม่ว่าจะเป็นด้วยความคึกคะนองหรือความรู้เท่าไม่ถึงการณ์แล้วเกิดการบาดเจ็บหรือสูญเสียถึงขั้นชีวิต ตัวผู้กระทำเองก็จะถูกดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย เสียชื่อ เสียประวัติ และอนาคต