พรุ่งนี้ ปิดการจราจรทางน้ำ แม่น้ำเจ้าพระยา และคลองบางกอกน้อยชั่วคราว ซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีฯ

28 ส.ค. 2562 เวลา 11:43 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ประกาศการควบคุมการจราจรทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อย เป็นการเฉพาะคราว ด้วยกองทัพเรือ โดยคณะกรรมการจัดเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธี ได้แก้ไขกำหนดการปิดการจราจรทางน้ำ สำหรับการฝึกซ้อมขบวนเรือพระราชพิธิในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในวันที่ 29 สิงหาคมนี้ (ซ้อมย่อยครั้งที่ 2)

โดยควบคุมพื้นที่การเดินเรือใน แม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรึ ถึง สะพานพระปกเกล้า และคลองบางกอกน้อย ตั้งแต่ปากคลองบางกอกน้อย ถึง วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร

การควบคุมการจราจรทางน้ำ (ปิดการจราจรทางน้ำชั่วคราว) สำหรับเรือเดินทะเล เรือที่ลากจูงเรือลำเลียงสินค้า เรือบรรทุกสินค้าอันตราย และเรือภัตตาคาร ระหว่างสะพานกรุงธนบุรี ถึง สะพานพระปกเกล้า ตั้งแต่เวลา 05.00-19.30 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ

เรือทุกชนิด นอกเหนือจากเรือข้างต้น (ปิดการจราจรทางน้ำชั่วคราว)

แม่น้ำเจ้าพระยา ระหว่างสะพานกรุงธนบุรี ถึง หอประชุมกองทัพเรือ ตั้งแต่เวลา 06.15-09.00 น.

แม่น้ำเจ้าพระยา ระว่างสะพานสมเด็จพระปิ่นกล้า ถึง หอประชุมกองทัพเรือ ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น.

แม่น้ำเจ้าพระยา ระหว่างสะพานกรุงธนบุรี ถึง หอประชุมกองทัพเรือ และคลองบางกอกน้อย ระหว่างปากคลองบางกอกน้อย ถึง วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร ตั้งแต่เวลา 12.00-15.00 น.

แม่น้ำเจ้าพระยา ระหว่างสะพานกรุงธนบุรี ถึง หอประชุมกองทัพเรือ ตั้งแต่เวลา 15.00-19.00 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ

และงดใช้ท่าเรือสะพานพระราม 7 เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่เวลา 06.00-19.00 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ

โดยห้ามเรือทุกลำ จอดกีดขวางขบวนเรือพระราชพิธี หากผู้ควบคุมเรือลำใดฝ่าฝืน มีความผิดต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 500-5,000 บาท และให้เจ้าท่ามีอำนาจสั่งยึดประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือไม่เกิน 6 เดือน