รัฐใจดี แจกโบนัสบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่ม 3รายการ เช็กเลขบัตรด่วน!!!

05 ก.ย. 2562 เวลา 9:57 น.

รัฐใจดี แจกเงินเพิ่มอีก 3 รายการ ซึ่งเป็นมาตการช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งจะแจกตามเลขหน้าบัตรประชาชน2หลัก และจะแบ่งวันรับเงิน รายละเอียดสามารถติดตามได้เลยจ้า

มาตรการบรรเทาค่าครองชีพผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นการช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นระยะเวลา 2 เดือน ในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2562

มาตรการที่ 1

ผู้ได้รับสิทธิ : ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน

จำนวนเงิน : 500 บาท/คน/เดือน

เงินเข้า 6 ก.ย. 62 --> ผู้มีเลขบัตรประชาชนขึ้นต้นด้วยเลข 31 33 37 38 และ 39

เงินเข้า 7 ก.ย. 62 --> ผู้มีเลขบัตรประชาชนขึ้นต้นด้วยเลข 32 34 35 และ 36

เงินเข้า 8 ก.ย. 62 --> ผู้มีเลขบัตรประชาชนขึ้นต้นด้วยเลข 1 2 4 5 และ 8

มาตรการที่ 2

ผู้ได้รับสิทธิ : ผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

จำนวนเงิน : 500 บาทต่อคนต่อเดือน

เงินเข้า : 9 ก.ย.62

มาตรการที่ 3

ผู้ที่ได้รับสิทธิ : ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ภายใต้โครงการช่วยเหลือการเลี้ยงดูเด็กเล็ก(อายุ 0-6 ปี)

จำนวน : 300 บาทต่อคนต่อเดือน

เงินเข้า : 9 ก.ย.62

อย่างไรก็ดี การบรรเทาค่าครองชีพผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้ง 3 มาตรการข้างต้น เป็นการช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นระยะเวลา 2 เดือน ในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2562 โดยเติมเงินเข้าช่องกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำไปใช้ซื้อสินค้าและบริการที่จำเป็น ผ่านเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ แอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐ หรือถอนเงินสดจากเครื่องถอนเงินอัตโนมัติได้.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด