ข่าว

ดีเดย์ 1 ม.ค. 63 เลิกแจก “ถุงพลาสติก” ใช้ครั้งเดียวทิ้ง

วันนี้ (19 ก.ย. 62) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแห่งชาติ ได้เห็นชอบหลักการการถุงพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียว โดยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ห้างร้านขนาดใหญ่ 43 บริษัท จะลดการแจกถุงพลาสติกแบบที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง

แต่ไม่รวมถึงถุงร้อนใส่อาหาร ซึ่งยังต้องหาวิธีบริหารจัดการต่อไป ไม่เช่นนั้นจะกระทบกับผู้บริโภคในวงกว้าง แต่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากขอประชาชนพกปิ่นโต หรือกล่องเล็กๆสำหรับไว้ใส่อาหาร ซึ่งจะช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกได้เช่นเดียวกับการใช้ถุงผ้า โดยจะนำเรื่องนี้พิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบแผนขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ ในการแก้ปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ที่ให้ปรับปรุงคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงให้เทียบเท่ามาตรฐาน ยูโร 5 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 67

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน