มท.แจ้งทุกจังหวัดเตรียมจัดพิธีบำเพ็ญกุศล-พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง ร.9

07 ต.ค. 2562 เวลา 1:52 น.

มหาดไทยแจ้งทุกจังหวัดเตรียมการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2562

เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 2562 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย  เปิดเผยว่า ในการประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการเตรียมการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 โดยมี ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการแจ้งจังหวัดเพื่อดำเนินการจัดพิธีและกิจกรรมดังกล่าวพร้อมกับส่วนกลาง

นายฉัตรชัย กล่าวว่า เพื่อให้การจัดพิธีบำเพ็ญกุศล พิธีน้อมรำลึก และกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลของทุกจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ และเป็นไปตามมติที่ประชุมดังกล่าว กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 โดยมีกิจกรรม ดังนี้

เวลา 07:00 น. พิธีทำบุญตักบาตร ณ ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่เหมาะสม

เวลา 08:00 น. พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม

เวลา 19:00 น. พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย ได้เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด