ข่าว

วันทำงานวันสุดท้ายก่อนหยุดยาวติดต่อกัน 3 วัน

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 ซึ่งเป็นวันทำงานวันสุดท้ายก่อนหยุดยาวติดต่อกัน 3 วัน คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางออกต่างจังหวัดจำนวนมาก แนะควรวางแผนก่อนออกเดินทางทุกเส้นทาง ทั้งนี้ วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 คือ วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ร.9) , วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562 วันหยุดชดเชย วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ร.9)