ข่าว

ชมความงดงาม ซ้อมย่อยขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค (คลิป)

วันนี้ (4ธ.ค.) การฝึกซ้อมย่อยขบวนเรือพระราชพิธีในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เป็นการซ้อมครั้งที่ 4 มีประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจรับชมความงดงามของขบวนเรือพยุหยาตรา พร้อมเก็บภาพแห่งความประทับใจ

สำหรับกำหนดการฝึกซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จะมีขึ้นอีกในวันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม ก่อนจะซ้อมใหญ่เสมือนจริงในวันที่ 9 ธันวาคม 2562

และในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 15.30 น. จะเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562