สทนช. เตือนเฝ้าระวัง เขื่อนจีนลดระบายน้ำ กระทบ 8 จังหวัดริมโขง

29 ธ.ค. 2562 เวลา 2:21 น.

สทนช. แจ้งผู้ว่า 8 จังหวัดริมโขง รับทราบสถานการณ์ เพื่อดำเนินการเฝ้าระวัง และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ เตือนระดับน้ำโขงจะลดอีก หลังจีนทดสอบอุปกรณ์โรงผลิตไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนจิ่งหง ปรับลดระบายน้ำช่วงปีใหม่ 1- 3 ม.ค.63

29 ธันวาคม 2562 ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยว่า กระทรวงทรัพยากรน้ำ สาธารณรัฐประชาชนจีน มีหนังสือถึงสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงฝ่ายไทย ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 แจ้งข้อมูลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังน้ำจิ่งหงที่จะเริ่มปรับลดการระบายน้ำจากเขื่อนจิ่งหง ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายแดนสาธารณรัฐประชาชนจีน

ทั้งนี้เพื่อดำเนินการทดสอบอุปกรณ์ของโรงผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ จากวันที่ 27-31 ธ.ค 62 อัตราการระบายน้ำอยู่ที่ 1,200-1,400 ลูกบาศก์เมตร/วินาที จะเริ่มลดการระบายน้ำลงในช่วงวันที่ 1- 3 ม.ค.63 จะค่อยๆลดลงเป็น 800 -1,000 ลูกบาศก์เมตร/วินาที และลดลงต่ำสุดในวันที่ 4 ม.ค.62 ระบายน้ำอยู่ที่ 504 – 800 ลูกบาศก์เมตร/วินาที หลังจากนั้นจะปรับเพิ่มการระบายน้ำจนกลับเข้าสู่สถานะการทำงานปกติ

ทั้งนี้ สทนช.ได้ออกหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการไปยังกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการ 8 จังหวัดริมแม่น้ำโขง ได้แก่ จ.เชียงราย เลย นครพนม หนองคาย มุกดาหาร บึงกาฬ อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี รวมถึงแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมเจ้าท่า รับทราบสถานการณ์ เพื่อดำเนินการเฝ้าระวัง และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่

รวมถึงกรมประชาสัมพันธ์ในการให้ข้อมูลข่าวสารประชาชน 8 จังหวัดริมแม่น้ำโขงรับทราบสถานการณ์ ซึ่งคาดว่าระดับน้ำโขงจะลดลงอีกในช่วงเวลาดังกล่าว แบ่งเป็น อ.เชียงแสน จ เชียงราย เริ่มมีผลช่วงวันที่ 2-4 ม.ค 63 ลดลงประมาณ 40 – 60 ซม. และในวันที่ 5 ม.ค.63 จะลดเพิ่มอีก 30 - 50 ซม.

ขณะที่ อ.เชียงคาน จังหวัดเลย ระดับน้ำเริ่มลดลงช่วงวันที่ 8-11 ม.ค.63 อ.เมือง จ.หนองคาย ช่วงวันที่ 10-13 ม.ค.63 อ.เมือง จ.บึงกาฬ ช่วงวันที่ 11 –14 ม.ค.63 อ.เมือง จ.นครพนม ช่วงวันที่ 12-15 ม.ค.63 อ.เมือง จ.มุกดาหาร ช่วงวันที่ 13-16 ม.ค.63 อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ วันที่ 13-16 ม.ค.63 และ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ช่วงวันที่ 16-19 ม.ค. 63 ตามลำดับ โดยจะมีระดับน้ำลดลง เฉลี่ย 40 - 60 ซม.เมื่อเขื่อนจิ่งหงลดการระบายน้ำ 1,000-800 ลบ.ม./วินาที และจะลดเพิ่มอีก 30-50 ซม.เมื่อลดการระบายน้ำที่ 504-800 ลบม./วินาที

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด