ข่าว

พรุ่งนี้! น้ำมันเบนซินลง 30 สต./ลิตร ดีเซลขึ้น 40 สต./ลิตร

ปตท. และ บางจาก มีการประกาศปรับราคาน้ำมัน กลุ่มแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด -30 สต. ยกเว้น E85 -15 สต. และกลุ่มดีเซลทุกชนิด +40 สต. มีผลบังคับใช้เวลา 05:00 น. ของวันพรุ่งนี้ (วันที่ 4 มกราคม 2563)

แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ =25.95/ ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ =25.68/ ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 อยู่ที่ =22.94/ ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 อยู่ที่ =18.74/ ลิตร

ดีเซล B20 อยู่ที่ =23.89/ ลิตร

ดีเซล B10 อยู่ที่ =24.89/ ลิตร

ดีเซล อยู่ที่  =26.89/ ลิตร

ดีเซล S =30.76/ ลิตร

(ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.)