ข่าว ข่าวภาคใต้

สนามบินกระบี่ติดตั้งเทอร์โมสแกน คัดกรองปอดอักเสบ เที่ยวบินตรงอู่ฮั่น

ท่าอากาศยานกระบี่ ติดตั้ง เครื่องเทอร์โมสแกน คัดกรองผู้โดยสารโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส รองรับเที่ยวบินตรง จากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ซึ่งจะเดินทางมายังจังหวัดกระบี่เที่ยวแรกในวันที่ 17 มกราคมนี้

วันที่ 7 ม.ค. 2563 จากการระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส ที่เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ซึ่งมีผู้ป่วยติดเชื้อแล้วกว่า 40 ราย โดยทางการจีนยังไม่สามารถระบุสาเหตุของโรคได้นั้น ล่าสุด มีรายงานการพบผู้ป่วยต้องสงสัยป่วยเป็นโรคดังกล่าวแล้วในฮ่องกงและสิงคโปร์

ขณะที่ประเทศไทย ปัจจุบันยังไม่พบรายงานผู้ป่วยด้วยโรคนี้ โดยทางการไทยได้ทำการตรวจเข้ม เฝ้าระวังผู้มีอาการป่วยต้องสงสัย โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางจากประเทศจีน ในด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศประจำท่าอากาศยาน 4 แห่ง ได้แก่ สุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ และภูเก็ต

อ่านข่าว

-สนามบินภูเก็ตติดตั้ง เทอร์โมสแกน คุมกลุ่มเสี่ยง ปอดอักเสบจากอู่ฮั่น

-ระวังโรคปอดอักเสบ ของแถมจากการเที่ยวต่างประเทศ

ล่าสุด จังหวัดกระบี่ เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีสายการบินตรงจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน เที่ยวบิน Mu2639 โดยสายการบิน China Eastern airline ทำการบิน 1 เที่ยวบินต่อวัน ซึ่งจะเริ่มเที่ยวบินแรกในวันที่ 17 มกราคม 2563 โดยมีผู้โดยสารที่เดินทางมายังจังหวัดกระบี่ ประมาณ 168 คน ต่อเที่ยว ถึงท่าอากาศยานกระบี่ ในเวลา 00.50 น.และเวลาออก 01.40 น.

ท่าอากาศยานกระบี่ จึงติดตั้งเครื่องเทอร์โมสแกนคัดกรองผู้โดยสารที่มีไข้สูง พร้อมจุดพักผู้ป่วย โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคอยให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและผู้ป่วยตามขั้นตอนทางการแพทย์โดยทันที

นายอรรถพร เนื่องอุดม ผอ.การท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ กล่าวว่า ด่านควบคุมโรคติดต่อ ระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานกระบี่มีความพร้อม ในการปฏิบัติตามแผนงานที่ได้วางเอาไว้ เพื่อรองรับสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส เที่ยวบินตรง จากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน โดยจะมีการติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่อง และมีการทำงานร่วมกันหลายหน่วยงานด้วยกัน เพื่อให้การทำงานนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว