ยื่นภาษีปี 2563 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รายการลดหย่อน เช็คสถานะ

09 ม.ค. 2563 เวลา 4:37 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ยื่นภาษีปี 2563 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รายการลดหย่อน เช็คสถานะ วิธีขอคืนภาษี กรมสรรพากรเปิดให้ยื่นออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.rd.go.th ตั้งแต่วันนี้ถึง 8 เมษายน 2563

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

วิธี ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2563 หรือ ภ.ง.ด. 90/91 ผ่านระบบออนไลน์กรมสรรพากร www.rd.go.th รวมถึงการกรอกลดหย่อน, เช็คสถานะ, จำนวนเงินหักภาษี ณ ที่จ่าย ซึ่งระบบจะคำนวณภาษีที่ต้องจ่าย และให้กดยืนยันการทำรายการ

 

ยื่นภาษีปี 2563 ออนไลน์ รายการลดหย่อน เช็คสถานะ www.rd.go.th

  1. เข้าเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th
  2. เลือกหัวข้อ ภ.ง.ด. 90/91
  3. เลือกยื่นภาษีออนไลน์แบบ E-FILLING
  4. เลือกหัวข้อช่องซ้าย ยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.90/91 (ตัวสีเขียว)
  5. ลงทะเบียน และทำตามขั้นตอน

 

ขั้นตอน ยื่นภาษี 2563 ลงทะเบียน กรอกข้อมูล 

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

 

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th