ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ นามสกุลดัง "ฉายแสง" ล้มละลาย

15 ม.ค. 2563 เวลา 1:14 น.

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ นามสกุลดัง "ฉายแสง" ล้มละลาย

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2563  เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำพิพากษาให้ล้มละลาย คดีหมายเลขแดงที่ ล.491/2562 กองบังคับคดีล้มละลาย 1 ศาลล้มละลายกลาง กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

ด้วยคดีเรื่องนี้ ศาลล้มละลายกลางได้มีคำพิพากษาให้ นายปริญญา ฉายแสง เป็นบุคคลล้มละลายแล้ว ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2562 จำเลยมีภูมิลําเนาอยู่บ้าน เลขที่ 56/187 หมู่ที่ 2 ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2562

พิภณา จะนุรัตน์

เจ้าพนักงานพิพักษ์ทรัพย์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด