พิจิตร แม่น้ำน่าน ลดหนักในรอบ 5 ปี สันดอน-แก่งหินโผล่กลางแม่น้ำ

16 ม.ค. 2563 เวลา 4:22 น.

ปริมาณน้ำในแม่น้ำน่านลดลง จนสามารถมองเห็นสันดอนดินและแก่งหิน โผล่กลางแม่น้ำน่าน พบปริมาณน้ำเหลือเพียง 1 เมตรเศษ สถานการณ์หนักสุดในรอบ 5 ปี

ภัยแล้ง - วันที่ 16 ม.ค. 2563 สถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำน่าน ที่ไหลผ่านพื้นที่ ต.หัวดง อ.เมือง จ.พิจิตร ระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการจ่ายน้ำของเขื่อนสิริกิติ์ และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ซึ่งเป็นเขื่อนหลักตอนบนที่ปล่อยน้ำลงแม่น้ำน่าน มีการชะลอการปล่อยน้ำ จนส่งผลให้แม่น้ำน่านเริ่มลดระดับลง จนสามารถมองเห็นสันดอนดิน และแก่งโขดหินต่างๆ โผล่ขึ้นกลางแม่น้ำน่าน

ปริมาณน้ำในแม่น้ำน่านลดลง จนสามารถมองเห็นสันดอนดินและแก่งหิน โผล่กลางแม่น้ำน่าน พบปริมาณน้ำเหลือเพียง 1 เมตรเศษ สถานการณ์หนักสุดในรอบ 5 ปี

ล่าสุด สถานีวัดน้ำ N7A ซึ่งเป็นสถานีรายงานระดับน้ำที่ อ.เมืองพิจิตร พบระดับน้ำในแม่น้ำน่าน เหลือเพียง 1.08 เมตร ซึ่งถือว่าเป็นระดับน้ำที่ลดลงมากที่สุด ในรอบ 5 ปี หลังจากมีการลดระดับจนแห้งในเมื่อปี 2558 ที่ผ่านมา

ปริมาณน้ำในแม่น้ำน่านลดลง จนสามารถมองเห็นสันดอนดินและแก่งหิน โผล่กลางแม่น้ำน่าน พบปริมาณน้ำเหลือเพียง 1 เมตรเศษ สถานการณ์หนักสุดในรอบ 5 ปี

สำหรับแม่น้ำน่านไหลผ่านพื้นที่ จ.พิจิตร 3 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองพิจิตร อ.ตะพานหิน และอ.บางมูลนาก ระยะทาง 97 กิโลเมตร ที่ผ่านมา เป็นแม่น้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากมีเขื่อนขนาดใหญ่ ได้แก่ เขื่อนสิริกิติ์ และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ที่จะทยอยส่งน้ำ เพื่อหล่อเลี้ยงพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ก่อนที่จะไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา แต่หลังจากประสบปัญหาภัยแล้งน้ำต้นทุน ที่มีจำนวนจำกัด ในปีนี้ส่งผลให้แม่น้ำน่านเริ่มแห้งลงในรอบ 5 ปี

ปริมาณน้ำในแม่น้ำน่านลดลง จนสามารถมองเห็นสันดอนดินและแก่งหิน โผล่กลางแม่น้ำน่าน พบปริมาณน้ำเหลือเพียง 1 เมตรเศษ สถานการณ์หนักสุดในรอบ 5 ปี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด