ข่าว ข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

9 รพ. สุรินทร์-ชัยภูมิ จ่อวิกฤตน้ำ เร่งเจาะบาดาล สำรองน้ำ รับภัยแล้ง

ภัยแล้งวิกฤตหนัก 9 รพ. สุรินทร์-ชัยภูมิ เสี่ยงขาดน้ำประปา ประสานพื้นที่เร่งเจาะบาดาล สำรองน้ำ พออย่างน้อย 3 วัน รณรงค์ประหยัดน้ำ

วันนี้ (19 ม.ค. 63) นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษาระดับกระทรวง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธาณสุข มีความห่วงใยสถานการณ์ภัยแล้งได้กำชับให้ ดูแลแก้ไขปัญหาทันที อย่างมีประสิทธิภาพและติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด ให้สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง ล่าสุดได้รับรายงานมีโรงพยาบาล 9 แห่งในจังหวัดสุรินทร์และชัยภูมิได้รับผลกระทบ เบื้องต้น ได้ให้ทุกแห่งสำรองน้ำ พร้อมประสานหน่วยงานพื้นที่ แหล่งน้ำสำรอง เตรียมขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อให้มีน้ำเพียงพอไม่กระทบต่อการให้บริการประชาชน

นายแพทย์รุ่งเรือง กล่าวต่อว่า โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เป็นพื้นที่เป็นเสี่ยงขาดน้ำประปา จากสภาวะฝนทิ้งช่วง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้ประสานหน่วยงานในพื้นที่นำเครื่องจักรเข้าขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 4 บ่อ ส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีโรงพยาบาล 8 แห่ง ได้แก่ ภักดีชุมพล เกษตรสมบูรณ์ หนองบัวแดง ซับใหญ่ ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ เทพสถิต คอนสาร และบ้านแท่น เป็นพื้นที่เสี่ยงขาดน้ำประปา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ได้เตรียมขุดเจาะบ่อบาดาลและปรับปรุงซ่อมแซมบ่อบาดาลเดิม พร้อมดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข โดยสำรองเก็บกักน้ำไว้ใช้ในงานบริการรักษาพยาบาล และการอุปโภคบริโภคของเจ้าหน้าที่ให้เพียงพออย่างน้อย 3 วัน และขอความร่วมหน้าที่และประชาชนช่วยกันประหยัดน้ำ โดยโรงพยาบาลสามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ

ทั้งนี้ ขอให้โรงพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งติดตามสถานการณ์ เตรียมแผนรับภาวะภัยแล้งทำแผนสำรองน้ำให้เพียงพอสำหรับบริการประชาชน  และประสานหน่วยงานในท้องถิ่น อาทิ องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล การประปาในพื้นที่ ฝ่ายความมั่นคง ในการจัดหาแหล่งน้ำสำรอง หรือขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อไม่ให้กระทบบริการผู้ป่วย รวมทั้งจัดทำมาตรการประหยัดน้ำในโรงพยาบาลและบ้านพักเจ้าหน้าที่  จัดทำระบบรีไซเคิลน้ำ ตรวจสอบท่อประปาไม่มีการรั่วไหลของน้ำ และขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการช่วยกันประหยัดน้ำ

ขอบคุณภาพ : เฟซบุ๊ก โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์: Prasat Hospital