ข่าว ข่าวภาคตะวันตก

ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ยันมีน้ำเพียงพอ สู้ภัยแล้ง

ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี  ยืนยันสถานการณ์ภัยแล้ง ในพื้นที่ยังไม่น่าเป็นห่วง มีน้ำให้ทำนาปรัง และนาปี  เพื่อการอุปโภคบริโภค  สันทนาการต่าง ๆ และการรักษาระบบนิเวศ ปล่อยตามปกติ ไม่มีผลกระทบ

ภัยแล้ง – วันที่ 20 ม.ค. 2563 สถานการณ์ภัยแล้งเริ่มคุกคามหลายพื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรีแล้ว และได้มีการประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติภัยแล้ง ไปแล้ว 1 ตำบล คือ ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

ล่าสุด นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ยืนยันว่า สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ยังไม่น่าเป็นห่วง ยังมีน้ำให้ทำนาปรัง และนาปี ตลอดฤดูกาล ร่วมทั้งน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค  สันทนาการต่าง ๆ และการรักษาระบบนิเวศน์  ปล่อยตามปกติไม่มีผลกระทบ

ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี  กล่าวว่า ภัยแล้งในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ขณะนี้ยังไม่น่าเป็นห่วง เพราะปริมาณน้ำยังมีเพียงพอ คาดว่าในเรื่องของการส่งน้ำเพื่อทำการเกษตร นาปรัง จำนวน 1 แสนไร่ นาปี 3 แสน 9 หมื่นไร่  สามารถส่งน้ำได้ตลอดฤดูกาล

ส่วนน้ำที่จะนำไปใช้ เพื่อการอุปโภคบริโภค สันทนาการต่าง ๆ การรักษาระบบนิเวศ จะปล่อยตามปกติ ซึ่งไม่มีผลกระทบอะไร โดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ท้ายเขื่อนแก่งกระจาน ที่มีรีสอร์ทหรือสถานที่ท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะ ก็จะปล่อยน้ำตามปกติเช่นกัน ไม่ได้มีการปิดแต่อย่างใด

ทั้งนี้ แม้ว่าปริมาณน้ำจะมีเพียงพอ แต่ควรใช้อย่างประหยัด จะไม่ปล่อยโดยพละการ จะมีการปล่อยโดยศึกษากับทางจังหวัดตลอด ส่งข้อมูลเข้าไปเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้พิจารณาร่วม และจะไม่ให้มีกระทบในทุก ๆ เรื่องที่กิจกรรมใช้น้ำทั้งหมด