ข่าว ข่าวภาคเหนือ

พะเยา ภัยแล้งลาม พื้นที่การเกษตร เสียหายกว่า 1.2 แสนไร่

ปภ.พะเยา เผยสถานการณ์ภัยแล้งขยายวงกว้าง ทำให้พื้นที่ทางการเกษตร เสียหายรวมกว่า 120,000 ไร่ ขอความร่วมมือปลูกพืชน้ำน้อย งดจ่ายน้ำในกว๊านพะเยา เพื่อสำรองใช้ถึงเดือนกรกฎาคม

ภัยแล้ง – วันที่ 21 ม.ค. 2563 นายณรงค์ อินโส หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา เปิดเผยภายหลังประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดพะเยาว่า สถานการณ์ภัยแล้งของจังหวัดพะเยา ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ได้ประกาศให้พื้นที่ ต.แม่กา และต.จำป่าหวาย อ.เมือง จำนวน 10 หมู่บ้าน เป็นพื้นที่ประสบภัยแล้งเพิ่มเติม

โดยมีประชาชนได้รับความเดือดร้อน 139 หลังคาเรือน พื้นที่เสียหาย 2,579 ไร่ ซึ่งส่วนใหญ่ปลูกข้าวโพด มันสำปะหลัง และฟักทอง ทำให้ปัจจุบันจังหวัดพะเยามีพื้นที่ประสบภัยแล้งรวม 6 อำเภอ 80 หมู่บ้าน พื้นที่ทางการเกษตรเสียหาย 120,000 กว่าไร่ หลายหน่วยงานกำลังเร่งสำรวจและประเมินความเสียหายเพื่อจ่ายเงินชดเชยและช่วยเหลือต่อไป

นอกจากนี้หลายฝ่ายได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย และงดจ่ายน้ำในกว๊านพะเยา ซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบที่สำคัญเพื่อเก็บไว้อุปโภค บริโภคเพียงอย่างเดียวเท่านั้น โดยปัจจุบันกว๊านพะเยามีปริมาณน้ำประมาณ 57% หรือคิดเป็น 31 ล้านลูกบาศก์เมตร คาดว่าเพียงพอไปจนถึงฤดูฝนหรือกลางเดือนกรกฎาคม