สสจ.เชียงใหม่ เผยผลตรวจผู้ป่วยต้องสงสัย 5 ราย ไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนา

24 ม.ค. 2563 เวลา 4:28 น.

สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมติดตามสถานการณ์ โรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ (2019-nCOV) ล่าสุด พบผลตรวจผู้ป่วยต้องสงสัย 5 ราย ไม่มีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา

ไวรัสโคโรนา - วันที่ 24 ม.ค. 2563  นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ หลังจากองค์การอนามัยโลกได้แถลงว่า ผู้ป่วยยืนยันทั้งหมดสาธารณรัฐประชาชนจีน 830 ราย เสียชีวิต 25 ราย

สำหรับ สถานการณ์ในจังหวัดเชียงใหม่ จากรายงานพบผู้ป่วยที่ต้องสอบสวนโรค (PUI) 5 ราย ผลตรวจ ไม่พบไวรัสโคโรนาทั้ง 5 ราย

รายที่ 1: หญิงไทย อายุ 29 ปี เดินทางไปเที่ยวอู่เซี๊ยะ มาขึ้นเครื่องกลับที่อู่ฮั่น ผลตรวจเป็นไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ B

รายที่ 2: เด็กหญิงจีน อายุ 7 ปี คนเมืองอันหลู่ มานอนที่อู่ฮั่นเพื่อรอขึ้นเครื่องมาเชียงใหม่ ผลตรวจเป็น หลอดลมอักเสบ จากเชื้อไรโนไวรัส

รายที่ 3: หญิงจีน อายุ 23 ปี คนเมืองอู่ฮั่น ไปขึ้นเครื่องที่ฉางชา ลงเชียงราย เที่ยวเชียงราย แล้วขึ้นรถทัวร์มาเชียงใหม่ ตรวจพบ ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A

รายที่ 4: ชายจีน อายุ 28 ปี คนเมืองอู่ฮั่น ขึ้นเครื่องสายการบินคุนหมิง เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2563 เริ่มมีอาการไข้ เจ็บคอ ปวดศีรษะ วันที่ 18 ม.ค. 2563 เข้ารักษาที่ รพ. มหาราช วันที่ 20 ม.ค. 2563 ตรวจพบ ไข้หวัดใหญ่

รายที่ 5: ชายจีน อายุ 18 ปี คนเมืองอู่ฮั่น ขึ้นเครื่องจากอู่ฮั่นมาลงเชียงใหม่ 21 ม.ค. 2563 เวลา 11.20 น. ตรวจพบไข้ 38.2 จากเครื่อง Thermo scan ที่ด่านควบคุมโรคท่าอากาศยานเชียงใหม่ รถ รพ.นครพิงค์ไปรับตัวเข้าห้องแยกที่ รพ. นครพิงค์ ตรวจพบ ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B และผู้ป่วยทั้ง 5 ราย รับการรักษาหายแล้ว สามารถออกจากโรงพยาบาลได้

ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (EOC) กรณีการระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและจัดระบบแนวทางปฏิบัติ

ในกรณีที่มีการพบผู้สงสัยหรือผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น และมีการประกาศพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคเพิ่มพร้อมสรุปปัญหา อุปสรรค ในการทำงานที่ผ่านมา และวางแผนหาแนวทางแก้ไขในแต่ละส่วน โดยได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุม ได้แก่ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ผู้บริหารและทีมแพทย์จากโรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลมหาราช สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ด่านควบคุมโรค ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่

ขอให้ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง มั่นใจในระบบการเฝ้าระวังคัดกรอง ป้องกันและควบคุมโรคปอดอักเสบจากเชื้อโคโรนาไวรัส ของประเทศไทย และจังหวัดเชียงใหม่ ที่จะสามารถทำการเฝ้าระวัง และคัดกรอง กลุ่มเสี่ยงจากเมืองอู่ฮั่น ที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ทุกคน รวมทั้งการคัดกรองผู้ป่วยที่มีอาการไข้ ร่วมกับมีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ และมีประวัติการเดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่น ณ โรงพยาบาลของรัฐ และโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ทุกแห่ง หากพบผู้ป่วยสงสัยจะดำเนินการส่งต่ออย่างปลอดภัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-211048-50 ต่อ 110