Spring News

อ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งหลวงเหลือน้ำ20 % พบรูรั่วจัดเก็บน้ำได้ไม่เต็มความจุ

12 ก.พ. 2563 เวลา 3:40 น.

ผลตรวจอ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งหลวง จ.ตรัง ปริมาณน้ำเหลือน้อยราว 20% ของความจุอ่าง มีรูรั่วน้ำไหลออกไม่ได้ใช้ประโยชน์ เตรียมสรุปปัญหาเสนอเวที 1 มี.ค.นี้ และเสนอต่อคณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร นำไปแก้ไขร่าง พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ภัยแล้ง- วันที่ 12 ก.พ.63 ชาวบ้านพร้อมด้วยเครือข่ายประชาชนเขียนอนาคตประเทศไทย และเครือข่ายสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง ลงพื้นที่ตรวจสอบอ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งหลวง หมู่7ต.วังมะปราง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบประมาณประจำปี 2556 – 2557 รวมกว่า 118 ล้านบาท ดำเนินการโดยกรมชลประทาน เก็บกักน้ำ 2 แสน 6 หมื่นลูกบาศก์เมตร

อ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งหลวงเหลือน้ำ20 % พบรูรั่วจัดเก็บน้ำได้ไม่เต็มความจุ

เพื่อต้องการจะช่วยเหลือประชาชนใน หมู่ที่ 3,6,7,และ10 ต.วังมะปราง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง ประมาณ 350 ครัวเรือน ประชากรประมาณ 1,500 คน จะได้มีน้ำใช้อย่างพอเพียงตลอดทั้งปี โดยเฉพาะช่วงหน้าแล้ง แต่ขณะนี้พบว่าปริมาณน้ำเหลือน้อยไม่ถึง 20% ของปริมาณความจุของอ่าง ทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนไม่มีน้ำไว้ใช้เพียงพอในหน้าแล้งนี้ จึงมีการร้องเรียนให้มีการตรวจสอบ

อ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งหลวงเหลือน้ำ20 % พบรูรั่วจัดเก็บน้ำได้ไม่เต็มความจุ

นายสมบูรณ์ เข็มทอง อายุ 64 ปี ชาวบ้าน ต.วังมะปราง กล่าวว่า อ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งหลวงที่สร้างแล้วเสร็จในขณะนี้พบว่า ไม่สามารถจัดเก็บน้ำได้เต็มปริมาตรความจุอ่าง โดยขณะนี้เหลือน้ำในอ่างเพียงแค่ประมาณ 20% ไม่คุ้มค่าเงินงบประมาณการก่อสร้าง 120 ล้านบาท เดิมตอนที่มาทำประชาคมบอกว่า หากการก่อสร้างอ่างแล้วเสร็จ จะสามารถรองรับการใช้น้ำของประชาชนได้ทั้งหมด 4 หมู่บ้าน หรือประมาณ 350 ครัวเรือน โดยเฉพาะหมู่ที่ 7 ซึ่งเป็นจุดที่ตั้งอ่าง จะมีน้ำใช้ได้ทุกครัวเรือน

แต่ปรากฎว่าไม่สามารถใช้น้ำได้ทุกครัวเรือน บางครัวเรือนน้ำไหลไม่ถึง เนื่องจากครัวเรือนด้านบนมีการปล่อยน้ำทิ้ง ขาดการบริหารจัดการน้ำที่เป็นระบบ ทำให้ชาวบ้านไม่มั่นใจว่าจะสามารถมีน้ำใช้ได้พอตลอดหน้าแล้งหรือไม่

อ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งหลวงเหลือน้ำ20 % พบรูรั่วจัดเก็บน้ำได้ไม่เต็มความจุ

ขณะที่บริเวณด้านล่างอ่างเก็บน้ำ มีรูรั่วทำให้น้ำไหลออกโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์ อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาดำเนินการแก้ไขปรับปรุงอ่างด้วยการขุดใหม่ให้ลึกกว่านี้ และขยายให้ใหญ่กว่านี้ ให้คุ้มงบประมาณ 120 ล้านบาท เพราะเนื้องานที่เห็นอยู่ขณะนี้ เชื่อว่าไม่คุ้มค่าเงินงบประมาณ

อ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งหลวงเหลือน้ำ20 % พบรูรั่วจัดเก็บน้ำได้ไม่เต็มความจุ

ทางด้านนายประสิทธิชัย หนูนวล เครือข่ายประชาชนเขียนอนาคตประเทศไทย กล่าวว่า เมื่อมาดูปัญหาแล้วเตรียมสรุปปัญหาเสนอต่อกรมชลประทานเจ้าของโครงการ หลังผลงานที่ออกมาไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่เสียไป และประชาชนไม่ได้ใช้น้ำอย่างเต็มที่ รวมทั้งจะสรุปเพื่อนำเสนอต่อเวทีประชาชนที่หอศิลป์ในวันที่ 1 มีนาคมนี้ เพื่อร่วมกันหาทางออก

ขณะเดียวกันเตรียมผลักดันปัญหาไปสู่คณะกรรมาธิการ สภาผู้แทนราษฎร เพื่อนำไปแก้ไขร่าง พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ที่สาระสำคัญขณะนี้เน้นการใช้น้ำเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แต่ให้แก้ไขร่างเป็นการให้อำนาจท้องถิ่นในการบริหารจัดการน้ำ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำอย่างเต็มที่และเกิดความเป็นธรรม

อ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งหลวงเหลือน้ำ20 % พบรูรั่วจัดเก็บน้ำได้ไม่เต็มความจุ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด