Breaking News ข่าว ทั่วไทย

พื้นที่สร้างสนามบินพังงา ป่าไม้ยัน! “หมดสภาพป่าแล้ว”

วันที่ 1 ก.ค.60 นายพุฒิพงศ์ สุนทรวร นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา กล่าวถึงพื้นที่ป่าที่เอกชนขอใช้ทำประโยชน์ก่อสร้างสนามบินพังงาว่า ได้ร่วมกับนายบุญสืบ สมัครราช เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ และคณะเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ได้ลงสำรวจและพบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสวนยางพารา และสวนปาล์ม ซึ่งมีประชาชนเข้าไปใช้พื้นที่มานานแล้ว จนหมดสภาพความเป็นป่า  

  

ส่วนที่ยังคงเหลืออยู่บ้างนั้นเป็นป่าละเมาะ มีไม้กระถินเทพาขึ้นเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งน่าจะเกิดจากผู้รับสัมปทานบัตรเหมืองแร่เป็นคนปลูกเอาไว้ ซึ่งเดิมนั้นที่ดินบริเวณดังกล่าวเคยเป็นเหมืองแร่ ยังคงพบขุมเหมืองหลงเหลืออยู่ หากตรวจสอบจากภาพถ่ายทางอากาศพบมีประชาชนเข้ามาอาศัยอยู่ก่อนปี พ.ศ.2545 เกือบทั้งหมด