อุณหภูมิร่างกายปกติอยู่ที่เท่าไหร่ ไข้ 38 โควิด? และอาการบ่งชี้

17 มี.ค. 2563 เวลา 6:32 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

คำถามเกี่ยวกับอาการโควิด 19 มีไข้สูง 38 องศา เท่ากับติดเชื้อหรือไม่? ซึ่งยังไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้องเสียทีเดียว เพราะแท้จริงแล้วหากร่างกายมีอุณหภูมิมากกว่า 37.5 องศาเซลเซียส "ถือว่าเข้าข่าย" ยังต้องอาศัยปัจจัยอื่นบ่งชี้ว่าผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID-19 ผลเป็นบวก

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

อุณหภูมิร่างกายปกติอยู่ที่ 36.5 ถึง 37 องศาเซลเซียส ซึ่งหากผันผวนเพียง 3-5 องศา ก็ถือว่าอันตราย และเข้าข่ายเจ็บป่วย ซึ่งแน่นอนว่า อาการโควิด 19 ปัจจัยหลักคือมีไข้สูง 37 องศาขึ้นไป (ถ้าต่ำกว่านั้นคือปกติ และไม่มีไข้)

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ทั้งนี้อุณหภูมิร่างกายปกติของคนแต่ละวัยสามารถตีค่าว่าป่วยไข้ไม่เท่ากันโดยมีอัตราผันผวนเล็กน้อยตามช่วงอายุ หากจะสรุปว่าป่วย Covid-19 นั้นสามารถตีความได้คืออุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37 องศา ประกอบกับอาการ และภาวะเสี่ยงอื่นด้วย

 

 

Cr. legatool.com