ข่าว

สธ.เตรียม 7,000 เตียงรองรับผู้ป่วยโควิด-19

กระทรวงสาธารณสุขเตรียมแผนรับมือสถานการณ์โควิด-19 ระบาดสูงสุด หากมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจำนวนมาก สั่งเตรียมเตียงผู้ป่วยในเขตพื้นที่กทม. 300 กว่าเตียง และต่างจังหวัดประมาณ 6,000-7,000 เตียง

นายแพทย์ สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยถึงมาตรการ ในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่ได้มีการพูดคุย มากว่า2 เดือน ทั้งโรงพยาบาลในเครือคณะแพทย์ โรงพยาบาล สังกัดกรุงเทพมหานคร รวมถึงการพูดคุยกับโรงพยาบาลเอกชนว่า หากแต่ละวันมีผู้ป่วยอยู่ที่ประมาณ 100 คน มั่นใจว่า มีจำนวนเตียงเพียงพอรองรับผู้ป่วย

ซึ่งขณะนี้ได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลเครือข่ายต่างๆ ทั้งโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข / กรมการแพทย์ / คณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลสังกัดกทม. ซึ่งขณะนี้เฉพาะพื้นที่กทม. เตรียมเตียงไว้แล้วประมาณ 300 เตียง ซึ่งแบ่งมาจากเตียงผู้ป่วยปกติ ขณะที่ต่างจังหวัด มีอยู่กว่า 5 พันเตียง โดยทั่วประเทศจัดเตรียมเตียงรองรับผู้ป่วยไว้มากกว่า 6,000-7,000 เตียง ซึ่งจำนวนเตียงจะเพิ่มขึ้นตามสถานการณ์
การกระจายผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลแต่ละแห่งในเขต กทม. โรงพยาบาล ราชวิถี จะเป็นศูนย์บริหารจัดการเตียง รวมทั้งจัดลำดับคิว กระจายผู้ติดเชื้อไปโรงพยาบาลต่างๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับอาการของผู้ป่วยแต่ละคน หากมีผู้ป่วยอาการหนักก็จะถูกนำตัวเข้าห้องแยกโรค พร้อมขอความร่วมมือโรงพยาบาลทุกสังกัด ทำความเข้าใจกับผู้ป่วย ขอเลื่อนนัดในกรณีผู้ป่วยที่ไม่มีความซับซ้อนออกไปก่อน หรือให้รับยาใกล้บ้าน หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รวมทั้งปรับเพิ่มจำนวนยาให้มากขึ้น เพื่อลดความถี่มาโรงพยาบาล และลดการติดเชื้อเพิ่มในโรงพยาบาล
นอกจากนี้ ยังประเมินสถานการณ์หากในอนาคตพบจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างมาก จะให้ผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล และประเมินอาการภายใน 48 ชั่วโมง หากพบอาการไม่รุนแรง จะส่งผู้ป่วยไปเฝ้าระวังต่อที่สถานที่พักหรือ โรงแรมที่จัดให้ ซึ่งจะมีบุคลากรทางการแพทย์คอยดูแล โดยแพทย์ พยาบาล 1 ชุด จะดูแลผู้ป่วย 50 เตียง และหากพบการระบาด รวมทั้งมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นในกรุงเทพมหานครอย่างรวดเร็ว ได้เตรียมการรองรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลชานเมือง ได้แก่ โรงพยาบาลบางขุนเทียน ซึ่งมี 30 เตียง เปิดให้บริการแล้ว โรงพยาบาลทุ่งสีกัน โรงพยาบาลวิภารามชัยปราการ โรงพยาบาลมงกฎวัฒนะ โรงพยาบาลศรัญญา โรงพยาบาลจักรีนฤบดินทร์ และศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ศาลายา รองรับไว้แล้ว
ทั้งนี้ ยังได้ประสานไปยังแพทย์ พยาบาล กลุ่มที่ทำงานด้านสาธารณสุข ที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว รวมทั้งบุคลากรสาธารณสุขที่ไม่ได้มีภระงานหนัก ให้มาร่วมช่วยดูแลผู้ป่วย
ส่วนการเตรียมความพร้อมเรื่องยารักษา ขณะนี้สำรองยาและนำเข้ายา ฟาวิพิลาเวียร์ จากประเทศญี่ปุ่น 40,000 เม็ด รักษาผู้ป่วย ได้ 700 คน แบ่งกระจายไปยังโรงพยาบาลราชวิถี ซึ่งเป็นศูนย์รวมการกระจายผู้ป่วยและกระจายยา จำนวน 10,000 เม็ด / กรมการแพทย์ 10,000 เม็ด และโรงพยาบาลศูนย์ต่างๆ
สำหรับสูตรยาที่ใช้รักษาผู้ป่วยขณะนี้ มี 4 สูตร ได้แก่ 1. สูตรยาต้านไวรัส HIV ร่วมกับยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ / สูตรที่ 2 ยาต้านไวรัส HIV ร่วมกับยาต้านไวรัสจากประเทศจีน สูตรที่ 3 สูตรยาต้านไวรัส HIV ร่วมกับยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ และยาควอโรควิน และสูตรที่ 4 สูตรยาต้านไวรัส HIV ร่วมกับยาต้านไวรัสจากประเทศจีน และยาควอโรคริน