ประกันโควิด tqm เจอจ่ายจบ ทิพยประกันภัย กรุงเทพประกันภัย

18 มี.ค. 2563 เวลา 6:24 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ประกันโควิด www.tqm.co.th เจอจ่ายจบ ทิพยประกันภัย กรุงเทพประกันภัย ซื้อประกันออนไลน์ อ่านเงื่อนไขเจอจ่ายจบ ราคา เบี้ย วงเงินครอบคลุมการรักษา เปรียบเทียบรายละเอียดก่อนตัดสินใจ

18 มี.ค. 2563 สถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือ โควิด 19 ส่งผลให้ประชาชนมีความตื่นตัวในการซื้อประกันภัย โดยเข้าใจกันในชื่อของ ประกันโควิด ซึ่งแต่ละบริษัทต่างออกแคมเปญทางการตลาด และเงื่อนไขในการรักษา อาทิ เจอจ่ายจบ (สินทรัพย์ประกันภัย) หรือ ซื้อออนไลน์แบบ tqm ประกันโควิด เริ่มต้น 99 บาท ฯลฯ

นายอรัญ ศรีว่องไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนแบบประกันเจอจ่ายจบ ซึ่งอาจยกเลิกการขาย เพราะด้วยค่ารักษาพยาบาลของโควิด-19 ที่สูงมาก ทำให้แผนประกันในลักษณะนี้อาจจะไม่เพียงพอ พร้อมกับปรับแผนออกประกันรูปแบบใหม่ ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่สูงขึ้น แต่เบี้ยก็ต้องเพิ่มขึ้นด้วย ทั้งนี้ปัจจุบันยอดขายประกันโควิด เป็นแบบเจอจ่ายจบ มียอดขาย20,000กรมธรรม์ ซึ่งยังมีประกันภัยต่อที่เพียงพอ แต่หากมีการยกระดับสถานการณ์ความรุนแรงของการแพร่ระบาดดังกล่าวจะทบทวนรายวัน

ด้าน นายอภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI เปิดเผยว่า ภาพรวมประกันโควิด-19 แบบเจอจ่ายจบ น่าจะถึงจุดที่บริษัทประกันแต่ละแห่งต้องควบคุมความเสี่ยงภัยสะสมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ในส่วนที่ขายผ่านช่องทาง tqm ผลตอบรับดีมาก ทะลุเป้าหมายแล้ว มียอดขายราว 5 แสนกรมธรรม์ จากตั้งไว้ที่3 แสนกรมธรรม์ บริษัทอยู่ระหว่างกำลังพิจารณา ออกประกันรูปแบบใหม่  มีเงื่อนไขคุมความเสี่ยง เช่น มีระยะเวลารอคอย14วัน ไม่เป็นผู้เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือ ใกล้ชิดกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19

 

ซื้อ ประกันโควิด ทิพยฯ กรุงเทพฯ www.tqm.co.th

ประกันโควิด เจอจ่ายจบ สินทรัพย์ประกันภัย

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • ผู้เอาประกันภัย มีอายุระหว่าง 1-99 ปี
 • ไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-Existing Condition)
 • ระยะเวลารอคอย 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับเป็นครั้งแรก
 • รับเฉพาะสัญชาติไทย และอยู่ในอาณาเขตประเทศไทยเท่านั้น
 • ไม่คุ้มครองอุบัติเหตุ ที่เกิดจากการขับขี่ และโดยสารรถจักรยานยนต์
 • ไม่ต้องตรวจสภาพก่อนทำประกันภัย
 • ขอสงวนสิทธิ์ 1 หมายเลขบัตรประชาชน ต่อ 1 กรมธรรม์ ต่อ 1 บริษัทประกันภัย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ราคา และแพ็คเกจ

 

ครบจบคุ้ม ทิพยประกันภัย

 • เงื่อนไขการรับประกันภัย
 • ผู้เอาประกันภัย มีอายุระหว่าง 1-99 ปี
 • กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือเป็นผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))” (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันภัยและยังมิได้รักษาให้หายขาด
 • เจ็บป่วยระยะสุดท้าย เป็นการเจ็บป่วยระยะรุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และ/หรือ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา
 • ความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยไวรัสโคโรนา
 • ขอสงวนสิทธิ์ 1 หมายเลขบัตรประชาชน ต่อ 1 กรมธรรม์ ต่อ 1 บริษัทประกันภัย

เลือกซื้อ >>> ประกันโควิด-19

 

เจอจ่ายหนัก วิริยะประกันภัย

 • ผู้เอาประกันภัย มีอายุระหว่าง 15วัน -99 ปี
 • ผู้เอาประกันภัยต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยติดต่อกันอย่างน้อยเป็นเวลา 30 วัน
 • รับเฉพาะสัญชาติไทยและอยู่ในอาณาเขตประเทศไทยเท่านั้น
 • ไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย
 • ระยะเวลารอคอย 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์การรับประกันภัย สำหรับกลุ่มอาชีพพิเศษ ดังนี้ บุคลากรทางการแพทย์ (แพทย์, พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล) และพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในท่าอากาศยาน แอร์โฮสเตส สจ๊วต นักบิน
 • ขอสงวนสิทธิ์ 1 หมายเลขบัตรประชาชน ต่อ 1 กรมธรรม์ ต่อ 1 บริษัทประกันภัย

ซื้อประกันโควิด www.tqm.co.th

 

ประกันโควิด tqm กรุงเทพประกันภัย

 • คุ้มครองการเจ็บป่วยระยะสุดท้ายจากไวรัสโคโรนา 1,000,000 บ.
 • ค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 100,000 บ.
 • เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทั่วไป 100,000 บ.
 • เสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย
 • คุ้มครอง 1 ปี

เงื่อนไข

 • เงื่อนไขการรับประกันภัย
 • ผู้เอาประกันภัย มีอายุระหว่าง 1-99 ปี
 • ความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยไวรัสโคโรนา
 • ขอสงวนสิทธิ์ 1 หมายเลขบัตรประชาชน ต่อ 1 กรมธรรม์ ต่อ 1 บริษัทประกันภัย

เลือกซื้อคลิก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด