ข่าว

รพ.ศิริราช แจงกรณีข่าว เคสชาวจีนโดยสารรถไฟถูกส่งตัวมา

วันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 14.10 น. รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการ รพ. ศิริราช แจ้งผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ กรณีตำรวจท่องเที่ยวนำส่งชาวจีนเพื่อเข้ารับการรักษา และคัดกรองการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่รพ.ศิริราช
ทาง รพ.ศิริราชได้รับตัวไว้ในหอผู้ป่วยแยกโรค และให้การรักษาตามขั้นตอนของการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
จึงเรียนมาเพื่อทราบ