ข่าว

สมาคมค้าปลีก ยันไม่ต้องตุนอาหาร มีเพียงพอตลอดปี ไม่เหมือนน้ำท่วม 54

“ปธ.สมาคมค้าปลีกฯ” ยัน ไม่ต้อง กักตุนอาหาร สินค้ามีเพียงพอ เหตุ “ไทย” ผลิตส่งออกลำดับต้นของโลก “ข้าว” มีสต๊อกทั้งปี สถานการณ์ต่างจาก ท่วมใหญ่ 54

วันนี้ (20 มี.ค. 63) ที่ศูนย์ข้อมูลโควิด–9 ภายใต้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-9 ทำเนียบรัฐบาล นายคมสัน ขวัญใจธัญญา รักษาการประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไท ยืนยันว่า ประชาชนไม่จำเป็นต้องกักตุนสินค้าอุปโภคบริโภค เพราะสินค้าเรามีเพียงพอ เนื่องจากไทยเป็นประเทศที่ผลิตอาหารส่งออกเป็นลำดับต้นๆ ของโลกอยู่แล้ว ปริมาณข้าวที่มีเราสำรองไว้บริโภคได้ทั้งปี

หากเทียบเคียงกับตอนน้ำท่วมปี 54 ตอนนั้นโรงงานผลิตและคลังกระจายสินค้าถูกน้ำท่วมหมด อาหารยังไม่ขาดแคลน แต่ครั้งนี้โรงผลิตและคลังสินค้าไม่ได้รับผลกระทบอะไร และหากสินค้าบนชั้นวางหมด สามารถเติมได้ทันทีภายในเวลา 12 ชั่วโมง ขณะเดียวกัน ขณะนี้การสั่งสินค้าออนไลน์เพิ่มมากขึ้น การจัดส่งอาจล่าช้าจากเดิมบ้าง แต่ถือเป็นทางเลือกหนึ่ง