ข่าว ทั่วไทย

เซ็นทรัลพัฒนา ปรับเวลาให้บริการ ช่วยเหลือร้านค้าเต็มที่ ยกระดับให้ลูกค้ามั่นใจ

วันนี้ (20 มีนาคม 2563) นายปรีชา เอกคุณากูล กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN ระบุว่า บริษัทฯ มีความห่วงใยทุกท่านเป็นอย่างยิ่งในสถานการณ์ COVID-19 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในขณะนี้

ระบุว่า บริษัทฯ ได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และมีมาตรการต่างๆ เพิ่มมากขึ้นตามลำดับ เพื่อป้องกันดูแลความปลอดภัยให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ พนักงานคู่ค้า และพนักงานของบริษัทฯ รวมทั้งได้ดำเนินการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือร้านค้าผู้เช่าในศูนย์การค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทางด้านการทำธุรกิจในช่วงเวลานี้

1.ห่วงใยเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันภายในศูนย์การค้าให้รัดกุม สำหรับลูกค้าอย่างต่อเนื่องตามสถานการณ์ที่ยกระดับขึ้น

เน้นสุขลักษณะของสถานที่และการทำงานของพนักงานอย่างเข้มงวด เพื่อความมั่นใจของผู้ใช้บริการ ด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิ ทำความสะอาดจุดสัมผัสเสมอ รวมไปถึงฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อหลังเวลาทำการและการกำหนดระยะห่างภายในห้าง

2.ปรับเปลี่ยนเวลาเปิดปิดให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าเช่าของร้านค้า เพื่อให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้

เพื่อลดการอยู่ในพื้นที่สาธานณะตามมติของภาครัฐ ได้มีการกำหนดเวลาเปิด-ปิดห้างเป็นเวลาชั่วคราว โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปี่ยนแปลง

3.ดูแลเอาใจใส่พนักงานของบริษัทฯ อย่างเต็มที่ และหาแนวทางรักษาการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

เพิ่มความปลอดภัยให้กับพนักงาน ด้วยการลดความหนาแน่นในสถานที่ทำงาน ด้วยการทำงานที่บ้านและแยกสถานที่ทำงาน

4.ดูแลทุกภาคส่วน เพื่อช่วยพยุงเศรษฐกิจของประเทศ

ร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าทั่วไป ด้วยการปรับพื้นที่ให้เป็นช่องทางการช่วยเหลือเกษตรกร และผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในเหตุการณ์นี้ มาขายของโดยไม่เสียค่าเช่า

บริษัทฯ ขอขอบคุณลูกค้า ร้านค้าผู้เช่า คู่ค้า ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีความเข้าใจและได้ให้การสนับสนุนการดำเนินการของบริษัทฯ เป็นอย่างดีเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถร่วมกันฝ่าฟันวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยกันอย่างดีที่สุด