กรุงเทพมหานคร ข่าว

พันธุ์ทิพย์ งามวงศ์วาน แจง เหตุพบผู้ติดเชื้อโควิด 19

ในวันที่ 22 มีนาคม 2563 โครงการพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า งามวงศ์วาน ได้ตรวจสอบและพบว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายหนึ่ง เป็นผู้ประกอบการร้านประเภทธุรกิจมือถือ ชั้น 4 ซึ่งมีประวัติเกี่ยวข้องกับสนามมวย

แม้ว่าในปัจจุบันโครงการฯ ได้ปิดดำเนินการในพื้นที่บางส่วนเป็นการชั่วคราว แต่ด้วยความห่วงใย และไม่ได้นิ่งนอนใจ รวมถึงเพื่อการดูแลสุขอนามัย และป้องกันการระบาดของเชื้อ ทางโครงการฯ มีมาตรการรับมือดังต่อไปนี้

1. ขอให้พนักงานโครงการพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า งามวงศ์วานที่สัมผัสใกล้ชิดกับร้านดังกล่าว กักตัวเองเพื่อเฝ้าระวังอาการเป็นเวลา 14 วัน

2. ขอเรียนแจ้งและขอความร่วมมือให้ ลูกค้า ผู้เช่าพื้นที่ ผู้ใช้บริการ และผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อรายดังกล่าว ในช่วง 14 วันที่ผ่านมา เข้ารับการตรวจในโรงพยาบาล และกักตัวเองเพื่อฝ้าระวังอาการเป็นเวลา 14 วัน

3. จัดให้มีการฆ่าเชื้อทั่วบริเวณร้านค้าดังกล่าว รวมถึงทำความสะอาดฆ่าเชื้อครั้งใหญ่ (Big Cleaning) ในพื้นที่ที่คาดว่าผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังกล่าว ใช้งานหรือมีความเกี่ยวข้อง ในวันที่ 22 มีนาคม 2563 เวลา 00.30-01.30 น.

ทางโครงการพันธุ์ทิพย์ พลาช่า งามวงศ์วาน จะยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และให้ความร่วมมือกับภาครัฐและองค์กรต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง พื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ (COVID-19) ตามแนวทางป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข และขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปพร้อมกัน