เคอร์ฟิว คืออะไร ห้ามออกจากบ้าน ที่พักอาศัยยามค่ำคืนได้หรือไม่?

24 มี.ค. 2563 เวลา 10:03 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

เคอร์ฟิว คืออะไร ออกจากบ้าน ที่พักอาศัยยามค่ำคืนได้หรือไม่? หลังประกาศอย่างเป็นทางการ พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน แน่นอนว่าการปฏิบัติตนในสภาวะเช่นนี้ย่อมต้องปรับตัว และไม่เป็นไปตามปกติเพื่อควบคุมสถานการณ์

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ใจความสำคัญ เคอร์ฟิว (curfew) หมายความว่าอะไร ในภาษาอังกฤษ curfew มีรากศัพท์มาจากคำในภาษาฝรั่งเศสว่า couvre feu แปลว่า ดับไฟ หมายถึงคำสั่งของรัฐบาลให้ประชาชนกลับเคหสถานในช่วงเวลาที่กำหนด ซึ่งส่วนใหญ่จะถูกใช้ในเวลากลางคืน เพราะง่ายต่อการควบคุม หรือสะดวกต่อการปราบปรามกลุ่มเป้าหมาย

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

สำหรับข้อกำหนดในช่วง เคอร์ฟิว ห้ามอะไรบ้าง หากตีความจากบริบทของสถานการณ์อย่างการแพร่ระบาดโควิด 19 นั้นจะมีข้อห้ามเบื้องต้น ดังนี้ 1. ห้ามออกนอกเคหสถาน (กลางคืน) 2. ห้ามเดินทาง 3. ห้ามใช้อาคาร 4. ห้ามชุมนุม 5. ห้ามเสนอข่าวปลอม 6. คำสั่งอพยพจากพื้นที่ ซ฿่งรายละเอียดปลีกย่อยจะมีการเพิ่มเติมตามความเหมาะสม

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

สุดท้าย เคอร์ฟิว คืออะไร จะเข้าใจได้ว่าเป็นคำสั่งจากฝ่ายฝ่ายบริหารของรัฐเพื่อควบคุมสถานการณ์ความไม่มั่นคง ซึ่งให้อำนาจพิเศษในการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินแต่ไม่ใช่อำนวจเบ็ดเสร็จแบบกฎอัยการศึกที่ใช้ในภาวะสงครามเท่านั้น