ข่าว

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จัดการโควิด

ราชกิจจาฯ เผยแพร่แถลงการณ์สำนักนายกฯ ประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ใช้มาตรการขั้นสูงจัดการโควิด

เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2563 –  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศเผยแพร่แถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง “การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘”

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/024/T_0001.PDF