ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 มาตรา 40 ได้เงินรัฐบาลช่วย 5,000 หรือไม่?

26 มี.ค. 2563 เวลา 4:32 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 มาตรา 40 ได้เงินรัฐบาลช่วย 5,000 หรือไม่? เลขาสปส. ยืนยัน และให้ดำเนินการลงทะเบียน www.เราไม่ทิ้งกัน.com รับเงินเยียวยา 5,000 บาท ในวันที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 - 18.00 น. โดยมีรายละเอียดดังนี้

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

กรณี ลงทะเบียนรับเงิน5000 ซึ่งเกิดข้อสงสัยว่าผู้ประกันตนตามมาตรา 39 มาตรา 40 จะได้รับเงินช่วยโควิดหรือไม่? อ้างอิงจาก นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่าผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และ 40 สามารถลงทะเบียนผ่าน www.เราไม่ทิ้งกัน.com เพื่อขอรับเงินช่วยเหลือของรัฐบาล จากกระทรวงการคลัง จำนวน 5,000 บาท จำนวน 3 เดือน ได้ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 พร้อมยืนยันว่า แม้ว่าจะเพิ่งลาออกจากผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และส่งเงินสมทบไม่ถึง 1 ปี ก็สามารถรับเงินเยียวยาได้เช่นเดียวกัน โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.sso.go.th

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ทั้งนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมจากการตีความมาตรการลงทะเบียนรับเงิน5000 ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 มาตรา 40 แม้ส่งเงินสมทบไม่ถึง 1 ปี สามารถยื่นขอรับเงินชดเชย 5,000 บาท จากกระทรวงการคลังได้ สำหรับคนที่ไม่อยู่ในประกันสังคม อาชีพอิสระ รับจ้างทั่วไป ลูกจ้างชั่วคราว แรงงานนอกระบบ ทั้งที่มีนายจ้าง และไม่มี ยืนยันจ่ายทุกคน ไม่มีจำกัด จ่ายตามจำนวนคนที่มีความต้องการจริง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด