ข่าว

แบงก์ขึ้นป้ายผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ “ไม่มีสิทธิ์” รับเงินเยียวยา 5,000

แบงก์ขึ้นป้ายผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ “ไม่มีสิทธิ์” รับเงินเยียวยา 5,000 บาท หลังเกิดความสับสนเกี่ยวกับเงื่อนไข อาชีพ รวมถึงผู้ประกันตน มาตรา 39, 40 และ ม.33 ที่ยังไม่เกิดสิทธิว่างงาน ว่าสามารถลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือได้หรือไม่

จากกรณีรัฐเปิดให้ ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 บาท เพื่อเป็นการเยียวยาประชาชนที่ได้รับกระทบจากไวรัสโควิด 19 โดยมีเงื่อนไขเบื้องต้นระบุใจความสำคัญต้องเป็นลูกจ้างนอกระบบประกันสังคม และเปิดเผยว่าผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และ 40 สามารถลงทะเบียนผ่าน www.เราไม่ทิ้งกัน.com รวมถึงผู้ประกันตนตามมาตรา 33 (ที่ยังไม่ปรากฏสิทธิว่างงาน) สามารถลงทะเบียนได้เช่นกัน

ทั้งนี้มาตรการรับเงินเยียวยา 5,000 ยังครอบคลุมหลุ่ม อาชีพอิสระ รับจ้างทั่วไป ลูกจ้างชั่วคราว แรงงานนอกระบบทั้งที่มีนายจ้าง และไม่มีนายจ้าง แต่ปรากฏข้อความจากธนาคารระบุผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน เกษตรกร และผู้สูงอายุที่รับเบี้ยคนชรา จะไม่เข้าเงื่อนไขได้รับสิทธิดังกล่าว

ทั้งนี้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้รับลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการ เป้าหมายรวมทั้งสิ้น 3 ล้านคน โดยการสนับสนุนเงินช่วยเหลือรายละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน (เมษายน – มิถุนายน 2563) ผ่านการลงทะเบียนแสดงความจำนงตรวจสอบคุณสมบัติและการโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น พร้อมเพย์ตามเลขบัตรประจำตัวประชาชน โอนเข้าบัญชีธนาคาร กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น