ข่าว

สถานการณ์โควิด รวมจังหวัด พื้นที่เสี่ยง เฝ้าระวังตัวเองจากพื้นที่เสี่ยง

จากเหตุการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ในประเทศไทย ที่มีจำนวนยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นทุกวัน ล่าสุดวันนี้ได้รับรายงานแล้วว่ามีผู้ติดเชื้อในไทยถึง 1,045 ราย เป็นเหตุให้ประชาชนส่วนใหญ่วิตกกังวลเป็นอย่างมาก

ล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขได้มีเอกสารประกาศถึงสถานที่ชุมนุมจาก 15 จังหวัด โดยประกาศว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ดังนี้ให้เฝ้าระวังอาการตนเอง และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด