ข่าว

www.เราไม่ทิ้งกัน.com วิธีลงทะเบียนรับเงิน 5,000 ผ่านเว็บไซต์หลัก

www.เราไม่ทิ้งกัน.com วิธีลงทะเบียนรับเงิน 5,000 ผ่านเว็บไซต์หลักของรัฐบาล กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง และธนาคารชั้นนำ ทั้งนี้เอกสาร และหลักฐานที่ต้องเตรียมสำหรับการยื่นหลักฐานผ่านระบบออนไลน์มีดังนี้

www.เราไม่ทิ้งกัน.com วิธีลงทะเบียนรับเงิน 5,000 

  • ชื่อ – สกุล ผู้ขอรับสิทธิ
  • วันเดือนปีเกิด
  • หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
  • รหัสหลังบัตรประชาชน XX0-0000000-00
  • รายได้ต่อเดือน
  • ข้อมูลบุคคลใกล้ชิดเพื่อยืนยัน
  • ช่องทางการรับเงิน

ข้อมูลอาชีพ และยืนยันผล
– อาชีพ/ตำแหน่ง
– ระยะเวลาการทำงาน

เลือกผลกระทบจากโควิด COVID-19 ของคุณ
– ธุรกินถูกปิดชั่วคราว
– ถูกสั่งพักงาน เลิกจ้าง
– รายได้ลดลง
– อื่นๆ

และทำการเลือกการทำงานแบบมีนายจ้าง หรือไม่มีนายจ้าง รวมถึงมีกลุ่มอาชีพอิสระ อาทิ คนขับแท็กซี่ ที่ต้องระบุเลขประกอบใบอนุญาตขับขี่ จากนั้นให้ยืนยันข้อมูล และใส่อักษรตามภาพเพื่อเข้าสู่กระบวนการยืนยันรหัส OTP

 

วิธีการลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน.com

 

ลงทะเบียน >>> www.เราไม่ทิ้งกัน.com