www.เราไม่ทิ้งกัน.com วิธีลงทะเบียนรับเงิน 5,000 ผ่านเว็บไซต์หลัก

28 มี.ค. 2563 เวลา 6:18 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

www.เราไม่ทิ้งกัน.com วิธีลงทะเบียนรับเงิน 5,000 ผ่านเว็บไซต์หลักของรัฐบาล กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง และธนาคารชั้นนำ ทั้งนี้เอกสาร และหลักฐานที่ต้องเตรียมสำหรับการยื่นหลักฐานผ่านระบบออนไลน์มีดังนี้

www.เราไม่ทิ้งกัน.com วิธีลงทะเบียนรับเงิน 5,000 ผ่านเว็บไซต์หลัก

www.เราไม่ทิ้งกัน.com วิธีลงทะเบียนรับเงิน 5,000 

  • ชื่อ - สกุล ผู้ขอรับสิทธิ
  • วันเดือนปีเกิด
  • หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
  • รหัสหลังบัตรประชาชน XX0-0000000-00
  • รายได้ต่อเดือน
  • ข้อมูลบุคคลใกล้ชิดเพื่อยืนยัน
  • ช่องทางการรับเงิน

www.เราไม่ทิ้งกัน.com วิธีลงทะเบียนรับเงิน 5,000 ผ่านเว็บไซต์หลัก

ข้อมูลอาชีพ และยืนยันผล

- อาชีพ/ตำแหน่ง

- ระยะเวลาการทำงาน

เลือกผลกระทบจากโควิด COVID-19 ของคุณ

- ธุรกินถูกปิดชั่วคราว

- ถูกสั่งพักงาน เลิกจ้าง

- รายได้ลดลง

- อื่นๆ

www.เราไม่ทิ้งกัน.com วิธีลงทะเบียนรับเงิน 5,000 ผ่านเว็บไซต์หลัก

และทำการเลือกการทำงานแบบมีนายจ้าง หรือไม่มีนายจ้าง รวมถึงมีกลุ่มอาชีพอิสระ อาทิ คนขับแท็กซี่ ที่ต้องระบุเลขประกอบใบอนุญาตขับขี่ จากนั้นให้ยืนยันข้อมูล และใส่อักษรตามภาพเพื่อเข้าสู่กระบวนการยืนยันรหัส OTP

www.เราไม่ทิ้งกัน.com วิธีลงทะเบียนรับเงิน 5,000 ผ่านเว็บไซต์หลัก

 

วิธีการลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน.com

 

ลงทะเบียน >>> www.เราไม่ทิ้งกัน.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด