ข่าว

www.เราไม่ทิ้งกัน.com กำหนดลงทะเบียนย้ำเริ่ม 18.00 น.!! รับเงินเยียวยาโควิด 5,000 บาท

www.เราไม่ทิ้งกัน.com เว็ปไซต์ลงทะเบียนเพื่อรับเงินเยียวยา 5,000 บาท จากมาตรการของรัฐบาล เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 โดยมอบเงินให้ระยะเวลา 3 เดือน รวม 15,000 บาท

โดยจะเริ่มให้ลงทะเบีนผ่านเว็ปไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ในเวลา 18.00 น. ของวันนี้ โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สาขาของทั้ง 3 ธนาคาร คือ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่เข้าร่วมโครงการ

ทั้งนี้เว็บไซต์ดังกล่าว จะแจ้งรายละเอียดคุณสมบัติ หลักฐานและวิธีรับเงิน ดังนี้

คุณสมบัติ
– สัญชาติไทย และอายุ 18 ปีขึ้นไป
– แรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ
– ผู้ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33
– ผู้ที่ได้รับผลกระทบ COVID-19

หลักฐาน
– บัตรประจำตัวประชาชน
– ข้อมูลส่วนบุคคล
– ข้อมูลการประกอบอาชีพ
– ข้อมูลนายจ้าง (กรณีมีนายจ้าง)

วิธีรับเงิน
โอนเข้าบัญชีธนาคารใดก็ได้ที่ท่านมี หรือ
พร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนกับธนาคารใดก็ได้ที่ท่านมี
โดยระบบจะสามารถดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาได้เร็วสุด 7 วันทำการ

จากนั้นให้คลิก “ลงทะเบียนชดเชยรายได้” (จะเริ่มใช้งานได้ในเวลา 18.00 น.)

ส่วนด้านล่างของเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ปรากฏว่าข้อความว่า มาตรการดูแลและเยียวยาอื่นๆ สำหรับแรงงานลูกจ้าง
ลูกจ้างชั่วคราว และอาชีพอิสระ รวมถึงผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

อาทิ

  • โครงการสินเชื่อฉุกเฉิน
  • โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับสำนักงานธนานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือประชาชนฐานรากที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมฯ
  • มาตรการเลื่อนเวลาการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  • โครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยฯ
  • มาตรการเลื่อนเวลาการชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล
  • สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก เว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง