ข่าว

สงกรานต์ปีนี้ ตำรวจนครบาลประกาศไม่ทิ้ง ปชช.

ตำรวจนครบาล สนองนโยบายรัฐให้เทศกาลสงกรานต์ไม่เป็นวันหยุดราชการ พร้อมดูแลป้องกันอาชญากรรมที่เกี่ยวกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

หลังจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 มีมติเลื่อนวันหยุดสงกรานต์ระหว่าง วันที่ 11 – 15 เมษายน 2563 ไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ต่อมากระทรวงวัฒนธรรม กำหนด 5 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์ ดังนี้

1. งดเว้นการจัดงานสงกรานต์ในทุกระดับ
2. งดเว้นการเดินทางกลับภูมิลำเนา
3. งดเว้นการรดน้ำญาติผู้ใหญ่ทุกกรณี
4. งดการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก หรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง ต่อการแพร่ระบาดของโรคโดยเด็ดขาด
5. เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ให้ปฏิบัติ

ทั้งการสรงน้ำพระพุทธรูปที่บ้าน การแสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ที่อาศัยอยู่บ้านเดียวกัน โดยใช้วิธีการกราบไหว้และขอพร ตามมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข ที่สมาชิกในครอบครัวทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และสุดท้าย การแสดงความกตัญญูและขอพรต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ ที่อยู่ห่างไกลกันให้แสดงออกผ่านช่องทางโทรศัพท์หรือสื่อออนไลน์

อย่างไรก็ตาม หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว จะมีความผิดตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ล่าสุด กองบัญชาการตำรวจนครบาล เผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์ต่อประชาชน โดยระบุว่า ในห้วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ตำรวจยังคงปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันอาชญากรรม และยาเสพติดอย่างเคร่งครัด ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนอยู่บ้าน เพื่อความปลอดภัยต่อตนเองและผู้อื่น หากพบเห็นการกระทำความผิดโปรดแจ้ง สายด่วน 191 หรือสถานีตำรวจท้องที่