ข่าว

ปตท. บางจาก ปรับราคาน้ำมันดีเซลลง 60 สต.

วันที่ 23 เม.ย. 63 ปตท. บางจาก ปรับราคาน้ำมันเฉพาะกลุ่มดีเซลลด 60 สต. สำหรับผลิตภัณฑ์อื่นราคาคงเดิม

แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 16.95

แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 16.68

แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 15.44

แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 15.40

ดีเซล ลิตรละ 17.89

ดีเซล B10 ลิตรละ 14.89

ดีเซล B20 ลิตรละ 14.64

ไฮพรีเมียมดีเซล S ลิตรละ 21.76

(ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.)