ข่าว

จะเดินทางไปไหน เช็คขบวนรถไฟที่ยังให้บริการล่าสุดที่นี่ !

ขบวนรถไฟโดยสารที่ให้บริการช่วง “ผ่อนปรนล๊อกดาวน์” สถานการณ์ COVID-19 จำนวน 43 ขบวน โดยแบ่งตามภูมิภาคดังนี้

 

 

สายเหนือ 4 ขบวน

ชานเมือง 301/302 (กรุงเทพ-ลพบุรี-กรุงเทพ)

ชานเมือง 313/314 (กรุงเทพ-ชุมทางบ้านภาชี-กรุงเทพ)

 

สายอีสาน 2 ขบวน

ชานเมือง 341/342  (กรุงเทพ-ชุมทางแก่งคอย-กรุงเทพ)

 

สายใต้ 17 ขบวน

ชานเมือง 351/352 (ธนบุรี-ราชบุรี-ธนบุรี)

ชานเมือง 355/356 (กรุงเทพ-ชุมทางหนองปลาดุก-กรุงเทพ) (สายสุพรรณบุรี)

ชานเมือง 471/472 (ธนบุรี-ศาลายา-ธนบุรี)

ชานเมือง 473/474 (ธนบุรี-ศาลายา-ธนบุรี)

ชานเมือง 475/476 (ธนบุรี-ศาลายา-ธนบุรี)

ชานเมือง 477/478 (ธนบุรี-ศาลายา-ธนบุรี)

ชานเมือง 479/480 (ธนบุรี-ศาลายา-ธนบุรี)

ชานเมือง 356/1 (ศาลายา-บางซื่อ)

ชานเมือง 355/1 (บางซื่อ-ศาลายา)

ชานเมือง 356/3 (ศาลายา-ธนบุรี)

 

สายตะวันออก 8 ขบวน

ชานเมือง 371/372 (กรุงเทพ-ปราจีนบุรี-กรุงเทพ)

ชานเมือง 379/380 (กรุงเทพ-หัวตะเข้-กรุงเทพ)

ชานเมือง 383/384 (กรุงเทพ-ชุมทางฉะเชิงเทรา-กรุงเทพ)

ชานเมือง 389/390 (กรุงเทพ-ชุมทางฉะเชิงเทรา-กรุงเทพ)

 

สายมหาชัย 12 ขบวน

ชานเมือง 4304/4305 (มหาชัย-วงเวียนใหญ่-มหาชัย)

ชานเมือง 4306/4307 (มหาชัย-วงเวียนใหญ่-มหาชัย)

ชานเมือง 4314/4315 (มหาชัย-วงเวียนใหญ่-มหาชัย)

ชานเมือง 4320/4321 (มหาชัย-วงเวียนใหญ่-มหาชัย)

ชานเมือง 4322/4323 (มหาชัย-วงเวียนใหญ่-มหาชัย)

ชานเมือง 4344/4345 (มหาชัย-วงเวียนใหญ่-มหาชัย)

 

ข้อมูลจาก : เฟซบุ๊ก กรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม